"ในหลวง" เสด็จทอดพระเนตรทัศนียภาพแม่น้ำเจ้าพระยา

"ในหลวง" เสด็จทอดพระเนตรทัศนียภาพแม่น้ำเจ้าพระยา

"ในหลวง" เสด็จทอดพระเนตรทัศนียภาพแม่น้ำเจ้าพระยา

รูปข่าว : "ในหลวง" เสด็จทอดพระเนตรทัศนียภาพแม่น้ำเจ้าพระยา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเยี่ยมชมและทอดพระเนตรสินค้าภายในร้านโกลเด้นเพลส โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

เมื่อเวลา 17.18 น.วันนี้ (1 ก.ย.2558) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลงจากที่ประทับชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพักตร์สดใส จากนั้นประทับรถพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังร้านโกลเด้นเพลส ชั้น บี โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ตลอดเส้นทางมีประชาชน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และญาติผู้ป่วยที่ทราบข่าว ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พร้อมเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญด้วยความปลื้มปีติยินดีที่ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ในการนี้ทรงเยี่ยมชมและทอดพระเนตรสินค้าภายในร้านโกลเด้นเพลส สาขาที่ 10 ทรงเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงดอยคำ ผักจากกลุ่มแม่บ้านเกษตร และจากโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ซึ่งเป็นผักปลอดสารพิษ อาทิ แอปเปิ้ล กีวี แอปเปิ้ลไซเดอร์ อินทพลัมอบแห้ง ไอศกรีม เป็นต้น ร้านโกลเด้นเพลสเป็นโครงการส่วนพระองค์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นร้านค้าปลีกต้นแบบของไทยที่จำหน่ายสินค้าคุณภาพ ปลอดสารพิษ ในราคายุติธรรมแก่ผู้บริโภคภายใต้การบริหารงานของบริษัทสุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ณ สถาบันการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ประทับหน้ามุขของห้องโถงรับรองติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อทอดพระเนตรทัศนียภาพของแม่น้ำเจ้าพระยา ใช้เวลาประมาณ 30 นาที จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช


กลับขึ้นด้านบน