อาลัย "ครูพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา" ศิลปินแห่งชาติ 2557 เจ้าของเพลง "อีสานบ้านเฮา-ด่วนบ.ข.ส.-มนต์รักแม่น้ำมูล"

อาลัย "ครูพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา" ศิลปินแห่งชาติ 2557 เจ้าของเพลง "อีสานบ้านเฮา-ด่วนบ.ข.ส.-มนต์รักแม่น้ำมูล"

อาลัย "ครูพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา" ศิลปินแห่งชาติ 2557 เจ้าของเพลง "อีสานบ้านเฮา-ด่วนบ.ข.ส.-มนต์รักแม่น้ำมูล"

รูปข่าว : อาลัย "ครูพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา" ศิลปินแห่งชาติ 2557 เจ้าของเพลง "อีสานบ้านเฮา-ด่วนบ.ข.ส.-มนต์รักแม่น้ำมูล"

อาลัย ครูพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ดนตรีไทยลูกทุ่ง ปี 2557 เจ้าของเพลงดังอย่างอีสานบ้านเฮา, ด่วน บ.ข.ส. และมนต์รักแม่น้ำมูล ได้ถึงแก่กรรมลงเมื่อคืนนี้ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ จ.อุบลราธานี

วันนี้ (2 ก.ย.2558) ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอสออนไลน์รายงานว่า ครูพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ดนตรีไทยลูกทุ่ง ปี 2557 เจ้าของเพลงหอมดอกผักกะแยง ได้ถึงแก่กรรมลง เมื่อคืนนี้ ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ จ.อุบลราธานี โดยครูพงษ์ศักดิ์ เป็นหนึ่งในขุนพลเพลงอีสาน คู่กับนักประพันธ์ ทิดโส สุดสะแนน หรือ ครูสุรินทร์ ภาคสิริ ร่วมด้วยช่วยกันให้นักฟังได้เข้าใจคติชนคนอีสาน สถานที่สำคัญ และรู้จักวัฒนธรรมผ่านบทเพลง

สำหรับผลงานที่สำคัญของครูพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา เช่น "สาละวันรำวง" บทเพลงปฐมบทที่ทำให้คีตกวีท่านนี้โด่งดังและเป็นนักแต่งเพลงเต็มตัวในวัย 30 ปี และอีกหลายเพลงสร้างสรรค์ อีสานบ้านเฮา, มนต์รักแม่น้ำมูล ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่, ด่วน บ.ข.ส. เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังมีศิลปินรุ่นใหญ่หลายท่านที่โด่งดังได้ เพราะครูพงษ์ศักดิ์ เป็นกำลังคอยหนุนทั้งผ่องศรี วรนุช, ไวพจน์ เพชรสุพรรรณ และชาย เมืองสิงห์ 

ประวัติจากเฟซบุ๊ก พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา (FanPage) https://www.facebook.com/PhongsakChantarukha

นายพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา (ชื่อเดิม นายสงคราม) เกิดเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2479 ที่บ้านดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี เป็นบุตรนายสุขุม - นางแดง จันทรุกขา จบประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุบลวิทยากร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุบลวิทยากร (วัดมณีวนาราม) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

ประสบการทำงาน โรงเรียนอุบลวิทยากร พ.ศ.2498-2500 ประพันธ์เพลง ตั้งแต่ พ.ศ.2510 ในนาม พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา นักพากย์ภาพยนตร์ ในนาม “เทพสงคราม” ตั้งแต่ พ.ศ.2502-2512

นักเขียนบทละครวิทยุ เล่นละครวิทยุ ให้กับคณะมิตรมงคลของครูสวาศดิ์ ไชยนันท์ พ.ศ.2502สร้างภาพยนตร์ กำกับภาพยนตร์ และเขียนบทภาพยนตร์ เรื่อง มนต์รักลำน้ำพอง, ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ พ.ศ.2519-2523 กำกับภาพยนตร์และเขียนภาพยนตร์ เรื่อง มนต์รักแม่น้ำมูล, มนต์รักลูกทุ่ง นักโหราศาสตร์ (หมอดู) ในนาม “ธณวัฒน์” พ.ศ.2502–ปัจจุบัน นักแสดงภาพยนตร์ เรื่องฟ้าสางที่ฝั่งโขง ประธานชมรม “ศรีเมืองใหม่รวมน้ำใจเอื้ออาทร”ผู้ก่อตั้ง “ลานบ้านลานธรรม” พ.ศ.2540 นักร้องเพลงธรรม ในนาม “เฒ่า ธุลีธรรม” พ.ศ.2540 กรรมการตัดสินการประกวดลำหมอลำซิ่ง ได้รับการยกย่องเป็น“ครูภูมิปัญญาไทย” รุ่นที่ 4 จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ.2548

การสร้างสรรค์ผลงาน ผลงานการประพันธ์เพลงที่ได้รับความนิยมระดับชาติ หลายเพลง เช่น สาละวันลำวง สาวชุมแพ ตะวันรอนที่หนองหาน รักร้าวหนาวรม ทุ่งรัก สาวอุบลรอรัก อีสานบ้านเฮา รอรักที่ต้นกระโดน ด่วน บ.ข.ส. ดอกจานบาน ฯลฯ ซึ่ง เพลงเหล่านี้ได้สร้างนักร้องโด่งดังระดับประเทศ เช่น ไพรวัลย์ ลูกเพชร, ศรคีรี ศรีประจวบ รุ่งเพชร แหลมสิงห์ สนธิ สมมาตย์, ไวพจน์ เพชรสุพรรณ เป็นต้น

เกียรติคุณที่ได้รับ รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ ประเภทผู้ประพันธ์เพลงยอดเยี่ยมเรื่อง “ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่” จากสมาคมภาพยนตร์ไทย รางวัลเพลงลูกทุ่งดีเด่น “กึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทย” จากเพลง สาละวันลำวง จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลเพลงลูกทุ่งดีเด่นส่งเสริมวัฒนธรรมไทย งานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งสืบสานคุณค่าวัฒนธรรมไทย จากเพลงสาละวันลำวง ศิลปินดีเด่นสาขา ศิลปะการแสดง จ.อุบลราชธานี ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาดนตรี (การแต่งเพลง) จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

ปี พ.ศ.2548 ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4 ด้านภาษาและวรรณกรรม จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในรุ่นนี้ทั่วประเทศ มี 86 คน และ จ.อุบลราชธานี มีครูภูมิปัญญาไทย 4 คน คือ 1. นายพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา ด้านภาษาและวรรณกรรม (การประพันธ์เพลง) อ.ศรีเมืองใหม่ 2. นายเด็ดดวง เรตสันเทียะ ด้านปรัชญา ศาสนาและประเพณี อ.เมืองอุบลราชธานี 3. นายโสรัจ นามอ่อน ด้านภาษาและวรรณกรรม (ใบลาน) อ.เมืองอุบลราชธานีและ 4. นายวัตชัย สามสี ด้านศิลปกรรม (การแกะสลักไม้) อ.นาเยีย

อ่านข่าวเก่าและชมคลิปข่าวเพิ่มเติม

-บทเพลงบรมครูลูกทุ่ง "พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา" http://news.thaipbs.or.th/node/282255

-ตำนานอีสานบ้านของเฮา "พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา" http://news.thaipbs.or.th/node/232538

-เพลงอีสานบ้านเฮา https://www.youtube.com/watch?v=QMlw7RnfVeM


กลับขึ้นด้านบน