ผู้เกี่ยวข้องหวั่นองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีฯ ไม่ได้เป็นมรดกโลก

ผู้เกี่ยวข้องหวั่นองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีฯ ไม่ได้เป็นมรดกโลก

ผู้เกี่ยวข้องหวั่นองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีฯ ไม่ได้เป็นมรดกโลก

รูปข่าว : ผู้เกี่ยวข้องหวั่นองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีฯ ไม่ได้เป็นมรดกโลก

ผู้เกี่ยวข้องหวั่นองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีฯ ไม่ได้เป็นมรดกโลก การเสนอให้องค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นความหวังของชาวนครศรีธรรมราช และชาวไทย ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างรอการประกาศจากยูเนสโก แต่ผู้เกี่ยวข้องใน จ.นครศรีธรรมราช กำลังกังวลว่าความล่าช้าในการจัดทำเอกสาร อาจทำให้องค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ถูกตีตกในการพิจารณาขั้นสุดท้าย

พื้นที่ในเขตแกนหลักในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช ถูกเร่งปรับภูมิทัศน์ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นมรดกโลกขององค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช หลังได้ขึ้นบัญชีรอการประกาศเป็นมรดกโลกของยูเนสโก
 
ขณะที่ผู้เกี่ยวข้องใน จ.นครศรีธรรมราช วิตกกังวลถึงการจัดทำเอกสารความสำคัญขององค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช เพื่อการเป็นมรดกโลก เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาที่ค่อนข้างล่าช้า จากก่อนหน้าได้ส่งร่างไปแล้ว แต่พบว่าจัดทำที่ผิดแบบแผน และหลักการไม่สอดสอดคล้องกับการพิจารณาประกาศแหล่งมรดกโลก จึงถูกส่งกลับมาให้แก้ไข
 
ทั้งนี้ อาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาของคณะกรรมชุดใหญ่ของยูเนสโกที่จะเริ่มปลายปีนี้ ซึ่งหากยังไม่เร่งรัดดำเนินการ หรือยังยืนยันร่างเดิม จะมีโอกาสสูงที่จะถูกตีตกจากการเป็นมรดกโลก


กลับขึ้นด้านบน