เผยสถิติพักใช้-เพิกถอนใบอนุญาตขับรถโดยสารสาธารณะทำผิดซ้ำซาก

เผยสถิติพักใช้-เพิกถอนใบอนุญาตขับรถโดยสารสาธารณะทำผิดซ้ำซาก

เผยสถิติพักใช้-เพิกถอนใบอนุญาตขับรถโดยสารสาธารณะทำผิดซ้ำซาก

รูปข่าว : เผยสถิติพักใช้-เพิกถอนใบอนุญาตขับรถโดยสารสาธารณะทำผิดซ้ำซาก

เผยสถิติพักใช้-เพิกถอนใบอนุญาตขับรถโดยสารสาธารณะทำผิดซ้ำซาก อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ดำเนินการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะที่กระทำความผิดซ้ำซากแล้ว 118 คน พร้อมระบุว่า ภายหลังจากเพิ่มมาตรการอบรมกฎหมายและสร้างจิตสำนึกการให้บริการที่ดีแล้ว ยังไม่พบการกระทำความผิดซ้ำอีก

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกเริ่มใช้มาตรการลงโทษพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตผู้กระทำผิดซ้ำซากอย่างจริงจัง เพื่อควบคุมพฤติกรรมการให้บริการของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2557

โดยแบ่งฐานความผิดออกเป็น 2 กลุ่มคือ ความผิดทั่วไป เช่น ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร กิริยาวาจาไม่สุภาพ และไม่ส่งผู้โดยสารตามที่ได้ตกลงกันไว้ หากพบการกระทำความผิดครั้งแรก ปรับไม่เกิน 1,000 บาทและส่งตัวเข้ารับการอบรมสร้างจิตสำนึกการให้บริการที่ดี, หากเป็นความผิดซ้ำครั้งที่ 2 ปรับสูงสุด 1,000 บาท พักใช้ใบอนุญาตขับรถ 1 เดือนและความผิดครั้งซ้ำที่ 3 ปรับสูงสุดและพักใช้ใบอนุญาตขับรถนาน 6 เดือน ทั้งนี้หากกระทำผิดซ้ำ 3 ครั้งภายในระยะเวลา 1 เดือนนับจากกระทำความผิดครั้งแรก จะเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที

สำหรับกลุ่มความผิดร้ายแรง เช่น การขู่กรรโชกหรือเก็บค่าโดยสารเกิน การใช้สารเสพติด หรือมีพฤติกรรมลามกอนาจาร มีสิทธิ์ถูกพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที ซึ่งในช่วง 1 เม.ย.57 – 31 มี.ค.58 กรมการขนส่งทางบกได้เพิกถอนใบอนุญาตผู้ขับรถแท็กซี่ที่มีพฤติกรรมการลามกอนาจารแล้วจำนวน 2 คนและสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะที่กระทำความผิดซ้ำซากแล้วจำนวน 116 คน

โดยกรมการขนส่งทางบกจัดเก็บประวัติการกระทำความผิดของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะทุกคน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบและติดตามการแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมการให้บริการและส่งตัวผู้กระทำผิดเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบต่างๆ รวมถึงการสร้างจิตสำนึกการให้บริการที่ดี เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีอย่างยั่งยืน ซึ่งจากการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดพบว่า ผู้กระทำความผิดที่ผ่านการอบรมดังกล่าวไม่มีพฤติกรรมการกระทำความผิดซ้ำเกิดขึ้นอีก

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะเพื่อความสะดวกปลอดภัยของผู้ใช้บริการ โดยจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบตามจุดที่ได้รับการร้องเรียน ซึ่งผลการดำเนินการเฉพาะเดือนมีนาคม 2558 พบผู้กระทำความผิดจำนวนทั้งสิ้น 1,803 คน เป็นรถตู้โดยสารสาธารณะจำนวน 654 คน รถแท็กซี่มิเตอร์จำนวน 1,149 คน โดยได้เรียกตัวผู้กระทำความผิดมาสอบสวนและดำเนินการตามกฎหมายแล้วทุกคน


กลับขึ้นด้านบน