"พาณิชย์" ประกาศราคาแนะนำรับซื้อปาล์ม กิโลละไม่ต่ำกว่า 3.20 บาท สะท้อนราคาตลาดโลก

"พาณิชย์" ประกาศราคาแนะนำรับซื้อปาล์ม กิโลละไม่ต่ำกว่า 3.20 บาท สะท้อนราคาตลาดโลก

"พาณิชย์" ประกาศราคาแนะนำรับซื้อปาล์ม กิโลละไม่ต่ำกว่า 3.20 บาท สะท้อนราคาตลาดโลก

รูปข่าว : "พาณิชย์" ประกาศราคาแนะนำรับซื้อปาล์ม กิโลละไม่ต่ำกว่า 3.20 บาท สะท้อนราคาตลาดโลก

ก.พาณิชย์ประกาศราคารับซื้อผลปาล์มใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับราคาตลาดโลกและป้องกันเกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบ

วันนี้ (11 ก.ย.2558) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง รวมทั้งผลผลิตปาล์มที่ออกสู่ตลาดมากในช่วงนี้ ส่งผลให้ราคาปาล์มปรับตัวลดลง กระทรวงพาณิชย์จึงประกาศราคาแนะนำรับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรใหม่เพื่อให้สะท้อนราคาตลาดโลกและสามารถส่งออกได้

โดยผลปาล์มสดเปอร์เซ็นต์น้ำมันร้อยละ 17  เดิมรับซื้อกิโลกรัมละ 4.20 บาท เหลือไม่ต่ำกว่า 3.20 บาท ซึ่งจะทำให้ราคารับซื้อน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่กิโลกรัมละ 20.30 บาท ซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาดโลก ขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบมาเลเซียอยู่ที่กิโลกรัมละ 16.40 บาท ลดลงจากเดือนพฤษภาคม ที่อยู่ที่กิโลกรัมละ 22 บาท

น.ส.ชุติมา กล่าวอีกว่าการรับซื้อผลปาล์มในราคาสูงกว่าราคาตลาด กิโลกรัมละ 4.20 บาท ก่อนหน้านี้ ส่งผลให้สต็อกน้ำมันปาล์มสูงขึ้น จากการตรวจสอบสต๊อกน้ำมันปาล์มระหว่างวันที่ 26 -28 สิงหาคมที่ผ่านมา พบว่ามีจำนวนมากถึง 450,000 ตันซึ่งสูงกว่าระดับสต็อกปกติ ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2 แสนตัน

นอกจากการประกาศราคาแนะนำใหม่แล้ว ยังจัดระบบซื้อขายผลปาล์มและน้ำมันปาล์มใหม่ โดยคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) มีมติให้แจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มอย่างเคร่งครัด โดยผู้ประกอบการลานเท ผู้ประกอบการซื้อ-ขาย คลังรับฝาก ผู้ค้าส่งที่มียอดขายตั้งแต่เดือนละ 500 ตัน ขึ้นไป และอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มียอดซื้อตั้งแต่เดือนละ 500 ตัน ขึ้นไป จะต้องแจ้งข้อมูลเข้ามาที่กกร.จังหวัดภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน เป็นรายเดือน และจะต้องแสดงอัตราร้อยละของน้ำมันปาล์มที่โรงงานสกัดฯ ผลิตได้จากการรับซื้อผลปาล์มในจุดที่เห็นได้ชัดด้วย

รวมทั้งกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์ม โดยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการเข้มงวดตรวจสอบกำกับและควบคุมการนำเข้าน้ำมันปาล์ม เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มสำเร็จรูปตามแนวชายแดน การลักลอบนำเข้าทางทะเล การขนย้ายผ่านแดน


กลับขึ้นด้านบน