สีสันงาน"ท่าม่วงบ้านฉันดีและงาม" ชุมชนตลาดเก่าจ.กาญจนบุรี

สีสันงาน"ท่าม่วงบ้านฉันดีและงาม" ชุมชนตลาดเก่าจ.กาญจนบุรี

สีสันงาน"ท่าม่วงบ้านฉันดีและงาม" ชุมชนตลาดเก่าจ.กาญจนบุรี

รูปข่าว : สีสันงาน"ท่าม่วงบ้านฉันดีและงาม" ชุมชนตลาดเก่าจ.กาญจนบุรี

สีสันงาน ช่วงเวลาสั้นๆ ของงาน "ท่าม่วงบ้านฉันดีและงาม" คืนชีวิตชีวาให้ถนนศรีท่าม่วง ถนนหลักสายแรกของย่านการค้าเก่าย่านการค้าเก่าริมน้ำแม่กลองของเมืองกาญจน์ หากระยะยาวคนที่นี่มีแผนในใจที่จะอนุรักษ์แบบยั่งยืน เริ่มต้นจากความร่วมมือเผยแพร่คุณค่าของประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และวิถีที่มีอยู่

สีสันของงานท่าม่วงบ้านฉันดีและงาม ใจกลางชุมชนตลาดเก่าท่าม่วงไม่ใช่แค่การแสดงทางวัฒนธรรม หากยังเป็นความอิ่มใจของชาวบ้าน ที่ได้คืนชีวิตชีวาให้ถนนศรีท่าม่วง ถนนหลักสายแรกของย่านการค้าเก่า ในรูปแบบถนนสายวัฒนธรรมรวมของดีของย่าน จากที่ซบเซาราว 30 ปีมานี้ นับจากการขยายตัวของเมือง เกิดย่านเศรษฐกิจใหม่ เมื่อถนนแสงชูโตตัดผ่าน การเปิดบ้านเป็นที่แสดงนิทรรศการภาพวาดตลาดเก่าท่าม่วง ในมุมมองศิษย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เดิมตลาดเก่าท่าม่วงเฟื่องฟูอย่างมาก เพราะอยู่บนเส้นทางค้าริมน้ำแม่กลอง มีความเป็นมาไม่น้อยกว่า 100 ปี แต่ยังคงวิถีของชุมชนชาวจีน ร่องรอยเรือนแถวไม้ สถาปัตยกรรมงดงามความเป็นเมืองท่าค้าขายค่อยๆ เลือนไป และอาคารเก่าหลายแห่งทรุดโทรม จึงมีความพยายามของชุมชน ร่วมมือกันฟื้นฟูวิถีของย่านผ่านการมีส่วนร่วม นำข้อมูลเชิงวิชาการ ศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนมาปรับใช้

การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูล พบว่ามีอาคารที่สำคัญด้านประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม เชื่อมโยงกับเหตุการณ์และผู้คนในอดีต มากกว่า 90 รายการ ตลอด 4 ปี ที่จัดงานท่าม่วงบ้านฉันดีและงาม บอกเล่าคุณค่าวิถีย่านเก่า และดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง ทำให้งานอนุรักษ์เดินหน้าอย่างมีทิศทาง เบื้องต้นมีแผนซ่อมแซมอาคารที่มีคุณค่า อย่างบ้านปอเชียงอายุกว่า 90 ปี ที่ปัจจุบันถือเป็นศูนย์เรียนรู้ มีประวัติการค้ากับชาวญี่ปุ่นและตะวันตกช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ขณะที่การพัฒนาระยะยาว หวังบรรจุงานอนุรักษ์ย่านเก่าท่าม่วงลงในแผนพัฒนาเมืองและพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยชุมชมร่วมกำหนดอนาคตของย่านเก่าด้วยตนเอง

ระหว่างงานท่าม่วงบ้านฉันดีและงาม มีการประชุมแสดงวิสัยทัศน์ของชาวชุมชนว่าการพัฒนาตลาดเก่าท่าม่วงนั้น จะดึงของดีชุมชนออกมาใช้ได้อย่างไรบ้าง และภายหลังจากนี้ชาวบ้านก็ยังต้องร่วมกันถอดบทเรียนจากงานทั้ง 4 ครั้ง เพื่อนำมาเป็นข้อมูลสำหรับการเดินหน้าของชุมชนต่อ


กลับขึ้นด้านบน