แถลงการณ์ ฉ.16 "ในหลวง"ยังมีพระปรอท ความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปรกติ

แถลงการณ์ ฉ.16 "ในหลวง"ยังมีพระปรอท ความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปรกติ

แถลงการณ์ ฉ.16 "ในหลวง"ยังมีพระปรอท ความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปรกติ

รูปข่าว : แถลงการณ์ ฉ.16 "ในหลวง"ยังมีพระปรอท ความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปรกติ

แถลงการณ์ ฉ.16 แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 16

ตามที่คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช และเมื่อวันที่ 3 กันยายน พุทธศักราช 2558 มีอาการอักเสบของพระปัปผาสะ(ปอด) ข้างขวา จากการติดเชื้อแบคทีเรีย คณะแพทย์ได้ถวายออกซิเจนถวายพระโอสถปฏิชีวินะทางหลอดพระโลหิต และพระอาการดีขึ้นเป็นลำดับ ดังแถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 15 เมื่อวานนี้ (12 ก.ย.2558) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระปรอท(ไข้) สูงขึ้นอีก ร่วมกับมีระดับความเข้มข้นของออกซิเจน ในกระแสพระโลหิตลดลง ความดันพระโลหิตปรกติ พระชีพจรมีอัตราเร็วขึ้นเล็กน้อย

ผลการตรวจพระโลหิตพบมีลักษณะการติดเชื้อขึ้นอีก ผลตรวจเอกซเรย์พระอุระ(อก) พบมีการอักเสบของพระปัปผาสะ(ปอด) ข้างซ้ายส่วนล่าง ผลการเพาะเชื้อจากพระเขฬะ(น้ำลาย) ของหลอดพระวาโย(หลอดลม) ด้านขวา เมื่อวันที่ 3 กันยายน พุทธศักราช 2558 พบเชื้อแบคทีเรียหลายประเภท บ่งชี้สาเหตุการอักเสบของพระปัปผาสะ(ปอด) ทั้งข้างขวาและข้างซ้าย น่าจะเกิดจากการสำลัก

คณะแพทย์ได้ปรับพระโอสถปฏิชีวะนะและถวายพระกระยาหารทางหลอดพระโลหิต ถวายออกซิเจนเพื่อให้ระดับออกซิเจนในกระแสพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปรกติ ร่วมกับการถวายกายภาพบำบัด เพื่อช่วยขยายพระปัปผาสะ(ปอด) และขับพระเขฬะ(น้ำลาย) ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังคงมีพระปรอท(ไข้) ความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปรกติ เสวยพระสุธารส(น้ำ) ได้บ้าง จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

13 กันยายน พุทธศักราช 2558


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน