นายกฯ คิกออฟเงินกองทุนหมู่บ้าน 60,000 ล้านบาทตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ

นายกฯ คิกออฟเงินกองทุนหมู่บ้าน 60,000 ล้านบาทตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ

นายกฯ คิกออฟเงินกองทุนหมู่บ้าน 60,000 ล้านบาทตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ

รูปข่าว : นายกฯ คิกออฟเงินกองทุนหมู่บ้าน 60,000 ล้านบาทตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ

นายกฯ คิกออฟเงินกองทุนหมู่บ้าน 60,000 ล้านบาทตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรีนับหนึ่งหรือคิกออฟเงินกองทุนหมู่บ้าน 60,000 ล้านบาท ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 136,000 ล้านบาท ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ขณะที่ประชาชนส่วนหนึ่งตอบรับโครงการนี้ ว่าจะทำให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในชุมชน แม้จะยอมรับว่าอาจเกิดปัญหาหนี้เสียบ้าง

 วันนี้ (14 ก.ย.2558) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรักฐมนตรี และหัวหน้า คสช.เป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชานผู้มีรายได้น้อย และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลวงเงิน 137,000 ล้านบาท นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นในการดำเนินมาตรการนี้จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกและผู้มีรายได้น้อย แต่ก็ย้ำให้ใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพร้อมจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้ครอบคลุมและทั่วถึง

 
สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 มาตรการประกอบด้วยการให้เงินกองทุนหมู่บ้านปล่อยกู้ต่อให้ผู้มีรายได้น้อยหรือเกษตรกร วงเงิน 60,000 มาตรการกระตุ้นเศษรฐกิจชุมชนวงเงิน 36,000 ล้านบาท โดยใช้จ่ายผ่านตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท เพื่อนำไปสร้างสิ่้งที่เป็นสาธารณะประโยชน์ และมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบภาครัฐ โดยจะเร่งเบิกจ่ายงบประมาณโดยเฉพาะโครงการที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1 ล้านบาทให้เร็วขึ้น ภายใน 3 เดือนสุดท้ายของปี 2558
 
ส่วนเสียงตอบรับจากประชาชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อกู้ยืมเงินไปใช้ในการเกษตรและค้าขาย โดยเชื่อมั่นว่าจะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในชุมชน แม้จะยอมรับว่าอาจจะเกิดปัญหาหนี้เสียบ้างก็ตาม
 
ส่วนหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรด้วยการให้เงินกองทุ่มหมู่บ้านมีเป้าหมายเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยการปล่อยกู้้ผ่านทางธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปลอดดอกเบี้ย 2 ปี โดยผู้ขอกู้จะต้องมีแผนการใช้เงินที่ชัดเจน มีผู้ค้ำประกัน หากพบว่านำเงินใช้ผิดวัตถุึประสงค์ สถานบันการเงินสามารถเรียกเงินคืนได้ทันที โดยจะปล่อยกู้ให้หมู่บ้านละ 1 ล้านบาท นำไปปล่อยกู้ให้สมาชิกรายละไม่เกิน 30,000 หรือวงเงินสูงสุดรายล่ะไม่เกิน 70,000  บาท


กลับขึ้นด้านบน