สวิตเซอร์แลนด์คลุมผ้าสีขาวป้องกันธารน้ำแข็งละลาย

สวิตเซอร์แลนด์คลุมผ้าสีขาวป้องกันธารน้ำแข็งละลาย

สวิตเซอร์แลนด์คลุมผ้าสีขาวป้องกันธารน้ำแข็งละลาย

รูปข่าว : สวิตเซอร์แลนด์คลุมผ้าสีขาวป้องกันธารน้ำแข็งละลาย

สวิตเซอร์แลนด์คลุมผ้าสีขาวป้องกันธารน้ำแข็งละลาย นักวิทยาศาสตร์ชาวสวิสป้องกันปัญหาธารนํ้าแข็งละลายตัวอย่างรวดเร็วด้วยการใช้ผ้าคลุมธารนํ้าแข็ง

วันนี้ (15 ก.ย.2558) ธารนํ้าแข็งโรนในสวิตเซอร์แลนด์ถูกปกคลุมด้วยผ้าคลุมสีขาวเพื่อป้องกันการละลายของธารนํ้าแข็งจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันไม่ให้สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างถํ้านํ้าแข็งซึ่งตั้งอยู่ภายในธารนํ้าแข็งแห่งนี้ละลายอีกด้วย

นักธรณีวิทยาและธารนํ้าแข็งของกระทรวงสิ่งแวดล้อมสวิตเซอร์แลนด์ ระบุว่า แม้ว่าการคลุมผ้าให้กับธารนํ้าแข็งโรนจะช่วยชะลอการละลายของนํ้าแข็งได้มากถึงร้อยละ 70 แต่การแก้ปัญหาในลักษณะนี้เป็นเพียงการแก้ปัญหาชั่วคราว ซึ่งช่วยป้องกันนํ้าแข็งละลายได้เพียง 1 - 2 ปีเท่านั้น

ธารน้ำแข็งโรนซึ่งเป็นแหล่งให้กำเนิดแม่น้ำโรนทางตอนกลางของเทือกเขาแอลป์ในสวิตเซอร์แลนด์ ได้ลดขนาดลงอย่างต่อเนื่องตลอด 150 ปีที่ผ่านมา วิธีการดังกล่าวจึงถูกนำมาใช้เพื่อชะลอการละลายของธารนํ้าแข็ง


กลับขึ้นด้านบน