พม.ยกย่อง "ลุงเอี่ยม" อดีตขอทานวัดไร่ขิง ต้นแบบสังคม

พม.ยกย่อง "ลุงเอี่ยม" อดีตขอทานวัดไร่ขิง ต้นแบบสังคม

พม.ยกย่อง "ลุงเอี่ยม" อดีตขอทานวัดไร่ขิง ต้นแบบสังคม

รูปข่าว : พม.ยกย่อง "ลุงเอี่ยม" อดีตขอทานวัดไร่ขิง ต้นแบบสังคม

พม.ยกย่อง "ลุงเอี่ยม" ขอทานที่นำเงินหลักล้านบาทถวายให้วัดไร่ขิง จ.นครปฐม เมื่อ 2 ปีก่อนกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่ง เพราะกฎหมายควบคุมการขอทานที่มีผลบังคับใช้ ทำให้ "ลุงเอี่ยม" ต้องเลิกอาชีพขอทาน ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จึงเตรียมยกย่องเป็นคนต้นแบบที่ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้

วันนี้ (16 ก.ย.2558) นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนายอนุสรร เทียนทอง อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุให้กำลังใจนายเอี่ยม คัมภิรานนท์ อายุ 64 ปี ซึ่งมีร่างกายพิการแต่กำเนิด และเคยหาเลี้ยงชีพด้วยการขอทานที่วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม แต่ได้เลิกอาชีพนี้ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน
 
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดเผยว่า หลังนายเอี่ยมเลิกขอทานได้ไปอาศัยที่ร้านค้าสวัสดิการส่วนกลางของวัดไร่ขิง โดยวัดไม่ได้เก็บค่าเช่าและได้ดูแลช่วยเหลือ รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ ดูแลสุขภาพเป็นประจำ ซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมยกย่องนายเอี่ยมเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมในการเลิกขอทานตามกฎหมาย
 
เจ้าหน้าที่ยังนำกล่องรับบริจาคไปตั้งภายในวัดไร่ขิง เพื่อให้ประชาชนให้ทานถูกวิธีและลดวิธีขอทานที่ไม่ถูกต้อง โดยบริจาคผ่านกองทุนเพื่อพัฒนาคนไร่ที่พึ่ง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาฟื้นฟู เป็นทุนประกอบอาชีพแก่คนไร้ที่พึ่ง
 
ทั้งนี้ นายเอี่ยมเป็นที่รู้จักเมื่อปี 2556 ได้บริจาคเงินให้วัดไร่ขิง 1 ล้านบาท และปี 2557 บริจาคอีก 2 ล้านบาท


กลับขึ้นด้านบน