ชาวนาบางส่วนยืนยันทำนาปรังหลังชลประทานงดปล่อยน้ำ

ชาวนาบางส่วนยืนยันทำนาปรังหลังชลประทานงดปล่อยน้ำ

ชาวนาบางส่วนยืนยันทำนาปรังหลังชลประทานงดปล่อยน้ำ

รูปข่าว : ชาวนาบางส่วนยืนยันทำนาปรังหลังชลประทานงดปล่อยน้ำ

ชาวนาบางส่วนยืนยันทำนาปรังหลังชลประทานงดปล่อยน้ำ ชลประทานหลายพื้นที่เริ่มทำความเข้าใจกับชาวนาโดยขอให้งดทำนาปรัง เนื่องจากไม่สามารถปล่อยน้ำภาคการเกษตรได้ ซึ่งชาวนาบางส่วนยืนยันทำนาปรังต่อ ขณะที่บางส่วนยอมปลูกพืชอื่นทดแทน

ชาวนาบางส่วนใน ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เตรียมทำนาปรังต่อหลังสิ้นสุดการทำนาปี แม้รู้ว่าอาจมีน้ำไม่เพียงพอเพราะใกล้สิ้นสุดฤดูฝนและชลประทานโครงการยางมณีงดการปล่อยน้ำภาคการเกษตรแล้ว

ขณะที่ชาวนาใน ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง ที่อยู่ห่างจากแหล่งน้ำและไม่มีบ่อบาดาล กล่าวว่า หลังเกี่ยวข้าวรอบนี้จะหยุดทำนาและเปลี่ยนไปปลูกข้าวโพดหรือพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อยแทน แต่อยากให้หน่วยงานรัฐช่วยแนะนำอาชีพและจัดหาตลาด เนื่องจากที่ผ่านมารัฐเข้ามาส่งเสริมให้ปลูกพืชทดแทนแต่ไม่หาตลาดให้ ทำให้ชาวนาขาดทุนเป็นหนี้เพิ่มขึ้น

เช่นเดียวกับพื้นที่ ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ที่ข้าวใกล้เก็บเกี่ยว นายทุเรียน บุญเมือง กล่าวว่า พร้อมหยุดทำนาเพราะเข็ดจากครั้งที่แล้วที่ฝืนทำนาโดยใช้น้ำบาดาล ทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นและขาดทุน

ในพื้นที่ภาคกลาง ชลประทานงดปล่อยน้ำภาคการเกษตร ขณะที่ชาวนาบางส่วนเริ่มทำนาต่อเนื่องและชาวนาหลายคนเริ่มกักเก็บน้ำบ้างแล้ว หลังทราบว่ามีน้ำไม่เพียงพอสำหรับทำนารอบใหม่


กลับขึ้นด้านบน