หลายกระทรวงแถลงผลงานรอบ 6 เดือน

หลายกระทรวงแถลงผลงานรอบ 6 เดือน

หลายกระทรวงแถลงผลงานรอบ 6 เดือน

รูปข่าว : หลายกระทรวงแถลงผลงานรอบ 6 เดือน

หลายกระทรวงแถลงผลงานรอบ 6 เดือน แถลงผลงานรายกระทรวงวันแรก กระทรวงมหาดไทย นำเสนอผลงานเด่น แจกที่ดินให้ประชาชน 3,830 แปลง กระทรวงอุตสาหกรรม ออกใบอนุญาตโรงงาน คาดเงินสะพัดกว่า 500,000 ล้านบาท ขณะที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ชูนโยบายเด่นลดหย่อนภาษีนิติบุคคลหากส่งเสริมงานวิจัย 300 %

นายพิเชษฐ์ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงผลงานรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของกระทรวงเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมให้มากขึ้น พร้อมชูมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากเดิมที่ 200% เป็น 300%

ขณะที่ กระทรวงอุตสาหกรรม แถลงผลงานเด่น ด้วยการออกใบอนุญาตแก่โรงงาน แล้วทั้งสิ้น 6,000 ฉบับ คิดเป็นเงินลงทุนสะพัดรวมกว่า 5.7 แสนล้านบาท ส่วนกระทรวงมหาดไทยนำเสนอผลงานการแจกที่ดินให้ประชาชน เกือบ 4,000 แปลง เป็นผลงานโดดเด่นของกระทรวงในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา


กลับขึ้นด้านบน