สนง.คกก.ควบคุมเครื่องดื่มฯเตือนอวดอ้างสรรพคุณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความผิด

สนง.คกก.ควบคุมเครื่องดื่มฯเตือนอวดอ้างสรรพคุณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความผิด

สนง.คกก.ควบคุมเครื่องดื่มฯเตือนอวดอ้างสรรพคุณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความผิด

รูปข่าว : สนง.คกก.ควบคุมเครื่องดื่มฯเตือนอวดอ้างสรรพคุณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความผิด

สนง.คกก.ควบคุมเครื่องดื่มฯเตือนอวดอ้างสรรพคุณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความผิด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เผยการโพสต์ หรือแชร์ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อวดอ้างสรรพคุณ หรือชักจูงให้ผู้อื่นดื่มตามอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งจำคุกและปรับไม่เกิน 500,000 บาท

วันนี้ (18 ก.ย.2558) กรณีการแชร์ภาพที่มีข้อความอ้างถึงประโยชน์ของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทต่างๆ ที่เริ่มแพร่หลายในสื่อสังคมออนไลน์ขณะนี้  ผศ.นิษฐา หรุ่นเกษม นักวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดเผยว่า เป็นความต้องการในการสื่อสารการตลาด หรือหวังผลทางการค้าของร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยการเปลี่ยนสรรพคุณของเครื่องดื่มแอลฮอล์ในมุมส่งเสริมสุขภาพ และเลือกใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เพราะเผยแพร่ได้หลากหลายและรวดเร็ว และหวังผลให้บุคคลที่แชร์ภาพต่อการันตีข้อมูลที่เผยแพร่ออกไป ดังนั้น ก่อนที่จะแชร์หรือส่งต่อภาพเหล่านี้ ต้องตรวจสอบที่มาให้ชัดเจน
 
นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า แอลกอฮอล์เป็นสารก่อมะเร็งกลุ่มที่หนึ่ง ซึ่งส่งผลอันตรายต่อร่างกาย จึงไม่มีประโยชน์ตามที่แอบอ้าง นอกจากนี้ การโพสต์ภาพ หรือการแชร์ภาพเหล่านี้ยังเข้าข่ายการกระทำผิดตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี2551 มาตรา 32 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงให้ผู้อื่นดื่มทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งมีบทลงโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


กลับขึ้นด้านบน