กรมทางหลวงชนบทรับมืออุทกภัย 6 จังหวัด-ซ่อมแซมถนนทันทีหลังน้ำลด

กรมทางหลวงชนบทรับมืออุทกภัย 6 จังหวัด-ซ่อมแซมถนนทันทีหลังน้ำลด

กรมทางหลวงชนบทรับมืออุทกภัย 6 จังหวัด-ซ่อมแซมถนนทันทีหลังน้ำลด

รูปข่าว : กรมทางหลวงชนบทรับมืออุทกภัย 6 จังหวัด-ซ่อมแซมถนนทันทีหลังน้ำลด

กรมทางหลวงชนบทรับมืออุทกภัย 6 จังหวัด-ซ่อมแซมถนนทันทีหลังน้ำลด อธิบดีกรมทางหลวงชนบทเผยกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ประสบอุทกภัย 6 จังหวัด ดูแลเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยจะเร่งซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหาย หลังปริมาณน้ำลดแล้ว เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติต่อไป

วันนี้ (18 ก.ย.2558) นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยว่า ได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ประสบอุทกภัยประกอบด้วยสำนักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยดูแลเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งรายงานผลความเสียหายให้รับทราบอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเร่งดำเนินการซ่อมแซมความเสียหาย รวมถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน โดยเตรียมพร้อมด้านกำลังคน เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ซึ่งหน่วยงานในพื้นที่ที่ประสบเหตุได้ดำเนินการสำรวจความเสียหาย พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือนในบริเวณที่มีน้ำท่วมสูง เพื่อเตือนและแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางเป็นการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้ว
 
ทั้งนี้ ในปัจจุบันพบว่าสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมได้รับผลกระทบใน 6 จังหวัด รวม 16 สายทาง โดยสายทางที่มีระดับน้ำท่วมขัง 10-25 เซนติเมตร จำนวน 4 สายทาง ได้แก่ ชบ.4095, รย.1035, สก.2038, ฉช.3009 และสายทางที่มีดินสไลด์ปิดทับเส้นทาง จำนวน 1 สายทาง คือ รน.1007 สามารถสัญจรได้และผ่านไม่ได้จำนวน 11 สายทาง แบ่งเป็นคอสะพานขาด จำนวน 3 สายทาง ได้แก่ ชบ.2081,รย.2026,รย.3025 และระดับน้ำสูง 30-80 เซนติเมตร จำนวน 8 สายทาง ได้แก่ สาย นพ.4058 ,ชบ.2081, 5020, 5021, 4053, 5054, 4015, 5109, รย.2061 ปัจจุบันได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนประชาชนเรียบร้อยแล้ว
 
อย่างไรก็ตาม เมื่อปริมาณน้ำลดแล้ว กรมทางหลวงชนบทจะเร่งเข้าดำเนินการซ่อมแซมสายทางที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติต่อไป ในเบื้องต้นขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางโปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประสบกับอุทกภัย และโปรดสังเกตป้ายจราจรเตือนระดับน้ำหรือป้ายหลีกเลี่ยงเส้นทาง ซึ่งประชาชนผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง


กลับขึ้นด้านบน