การจัดวางผังเมืองต้นตอน้ำท่วมระยอง

การจัดวางผังเมืองต้นตอน้ำท่วมระยอง

การจัดวางผังเมืองต้นตอน้ำท่วมระยอง

รูปข่าว : การจัดวางผังเมืองต้นตอน้ำท่วมระยอง

การจัดวางผังเมืองต้นตอน้ำท่วมระยอง จ.ระยอง ฝนหยุดตกแล้ว รอเพียงให้น้ำระบายลงทะเลจนหมดเท่านั้น แต่เหตุการณ์นี้น่าจะทำให้หลายฝ่ายได้ทบทวนว่าผังเมืองระยองส่งผลกับการระบายน้ำอย่างไรในสถานการณ์ที่เจอฝนตกหนักกว่า 100 มิลลิเมตร

 วันนี้ (18 ก.ย.2558) ผังเมืองระยองที่ถูกกำหนดให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เจริญด้วยสิ่งปลูกสร้างที่รองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งมีการเจริญเติบโตขึ้นในขณะนี้กลับสวนทางกับการวางแผนการรับมือน้ำท่วมในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพราะถูกเปลี่ยนไปด้วยที่ดินที่ถูกถมจนสูงขวางทางการระบายน้ำทำให้เป็นอุปสรรคสำคัญและหนักมากขึ้นทุกปี แม้ว่าจะไม่ได้รับการยืนยันว่าผังเมืองจะเติบโตและตอบสนองต่อการแก้ปัญหาภัยพิบัติ แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยอมรับว่าส่งผลต่อการระบายน้ำ

 
ถนนบายพาสเลี่ยงเมืองกลับไม่ได้เป็นถนนที่ถูกสัญจรในยามฉุกเฉิน เพราะบางจุดมีพื้นที่ต่ำ ทำให้น้ำท่วมถึงและหาทางระบายลงข้างทางไม่ได้ เพราะมีสิ่งปลูกสร้างแทนพื้นที่แก้มลิง ส่วนสะพานข้ามคลองบางไผ่ในพื้นที่บ้านฉางที่คอสะพานขาด มีการประสานงานเข้าซ่อมแซม แต่ขณะนี้ยังเข้าพื้นที่ไม่ได้ เพราะระดับน้ำยังสูงและไหลแรง
 
ขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำฝนในเมือง ไม่ตกเพิ่มตั้งแต่ช่วงเช้า แต่กลับพบว่าปริมาณน้ำท่วมขังมากกว่าเดิม เพราะไหลลงจากพื้นที่สูงลงสู่ทะเล ส่วนการช่วยเหลือจากภาครัฐและท้องถิ่น โดยปลัดจังหวัดระยองและเทศบาล ต.ทับมา ลงพื้นที่แจกสิ่งของให้กับชุมชนเมือง แต่ด้วยน้ำสูงเกือบ 2 เมตร ทำให้ต้องเปลี่ยนจากรถเป็นเรือแทน


กลับขึ้นด้านบน