สนช.พอใจการทำงานในรอบ 1 ปี

สนช.พอใจการทำงานในรอบ 1 ปี

สนช.พอใจการทำงานในรอบ 1 ปี

รูปข่าว : สนช.พอใจการทำงานในรอบ 1 ปี

สนช.พอใจการทำงานในรอบ 1 ปี ประธาน สนช.แสดงความพอใจการทำหน้าที่ของ สนช.ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมกำหนดแนวทางการทำงานในอนาคต

วันนี้ (19 ก.ย.2558) เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปีการปฏิบัติหน้าที่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้จัดโครงการสัมมนาสภานิติบัญัติแห่งชาติประจำปี 2558 เพื่อสรุปการทำงานในรอบปีที่ผ่านมา และสร้างความเข้าใจร่วมกันต่อทิศทางเดียวกันในการดำเนินงานงานต่อไปในอนาคตในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานการปฏิรูปที่มั่นคงของประเทศ
 
นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช.กล่าวว่า พอใจภาพรวมการทำงานของ สนช.ทั้งการพิจาณาให้ความเห็นชอบกฎหมาย 119 ฉบับ ตลอดจนภารกิจสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในช่วงเปลี่ยนผ่าน
 
ทั้งนี้ ในงานสัมมนายังเชิญตัวแทนสื่อ นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน และภาคประชาชนร่วมวิพากษ์การทำหน้าที่ของ สนช. ซึ่งในภาพรวมนั้น พอใจภารกิจในการพิจารณาถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และการผ่านร่างกฎหมายหลายฉบับที่จะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม


กลับขึ้นด้านบน