ผู้บริหารแจงกรณีผู้โดยติดลิฟท์แอร์พอร์ต เรล ลิงค์

ผู้บริหารแจงกรณีผู้โดยติดลิฟท์แอร์พอร์ต เรล ลิงค์

ผู้บริหารแจงกรณีผู้โดยติดลิฟท์แอร์พอร์ต เรล ลิงค์

รูปข่าว : ผู้บริหารแจงกรณีผู้โดยติดลิฟท์แอร์พอร์ต เรล ลิงค์

ผู้บริหารแจงกรณีผู้โดยติดลิฟท์แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ชี้แจงกรณีผู้โดยสาร 4 คน ติดลิฟท์ในระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ สถานีพญาไท ว่าผู้โดยได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแล้ว สาเหตุที่ล่าช้ากว่า 1 ชม. เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทเอกชนประจำที่สถานี

วันนี้ (19 ก.ย.2558) พล.อ.ดรัณ ยุทธวงษ์สุข รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ กล่าวถึงกรณีที่มีผู้โดยสารติดลิฟท์ในระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ ที่สถานีพญาไท ในวันนี้ เวลา 07.55 น. ว่า ผู้โดยสารที่ติดในลิฟต์เป็นชาวต่างชาติ 4 คน ขณะนี้ผู้โดยสารทั้งหมดได้รับการช่วยเหลือออกจากลิฟท์ด้วยความปลอดภัยและเดินทางออกจากระบบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งใช้เวลาในการช่วยเหลือทั้งหมดประมาณ 1.30 ชม.

สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าว เกิดจากปัญหาลิฟต์ขัดข้องและที่เกิดความล่าช้าในการแก้ไข เนื่องจากบริษัทเอกชนที่ดูแลระบบลิฟท์และเซ็นสัญญาการดูแลระบบกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ไม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลประจำในสถานี แต่ต้องทำการติดต่อไปเมื่อเกิดเหตุ ดังนั้น รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จึงต้องทำการแก้ไขในเบื้องต้นด้วยการเปิดช่องประตูลิฟท์เพื่อระบายอากาศและส่งน้ำดื่มให้ผู้โดยสาร พร้อมทั้งรีบแจ้งให้บริษัทฯที่ดูแล ส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการช่วยเหลือผู้โดยสาร ส่งผลให้ผู้โดยสารทุกคนได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัย


กลับขึ้นด้านบน