ป.ป.ช.วางกรอบสรรหากรรมการบ่ายนี้-กสม.เห็นชอบเสนอชื่อ 2 คนให้ สนช.เลือกแล้ว

ป.ป.ช.วางกรอบสรรหากรรมการบ่ายนี้-กสม.เห็นชอบเสนอชื่อ 2 คนให้ สนช.เลือกแล้ว

ป.ป.ช.วางกรอบสรรหากรรมการบ่ายนี้-กสม.เห็นชอบเสนอชื่อ 2 คนให้ สนช.เลือกแล้ว

รูปข่าว : ป.ป.ช.วางกรอบสรรหากรรมการบ่ายนี้-กสม.เห็นชอบเสนอชื่อ 2 คนให้ สนช.เลือกแล้ว

ป.ป.ช.วางกรอบสรรหากรรมการบ่ายนี้-กสม.เห็นชอบเสนอชื่อ 2 คนให้ สนช.เลือกแล้ว คณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบเสนอชื่อ 2 คนให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเลือกแล้ว ขณะที่คณะกรรมการสรรหา ป.ป.ช.ประชุมวางกรอบการสรรหาผู้เหมาะสมในบ่ายวันนี้ (22 ก.ย.2558)

 วันนี้ (22 ก.ย.2558) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทั้ง 5 คนจะสิ้นสุดวาระ ทำให้คณะกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.ช.เรียกประชุมวางกรอบการสรรหาผู้เหมาะสมตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในบ่ายวันนี้

 
ขณะเดียวกัน คณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ลงมติเลือกนางเตือนใจ ดีเทศน์ และนายชาติชาย สุทธิกลม เป็นผู้เหมาะสมที่จะรับหน้านี้ โดยเตรียมชื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาลงมติเลือกภายในสัปดาห์นี้


กลับขึ้นด้านบน