ครม.ยังไม่ประกาศงดทำนาปรัง ให้"ก.เกษตรฯ-มหาดไทย"ร่วมหารือวางแผนจัดการน้ำ

ครม.ยังไม่ประกาศงดทำนาปรัง ให้"ก.เกษตรฯ-มหาดไทย"ร่วมหารือวางแผนจัดการน้ำ

ครม.ยังไม่ประกาศงดทำนาปรัง ให้"ก.เกษตรฯ-มหาดไทย"ร่วมหารือวางแผนจัดการน้ำ

รูปข่าว : ครม.ยังไม่ประกาศงดทำนาปรัง ให้"ก.เกษตรฯ-มหาดไทย"ร่วมหารือวางแผนจัดการน้ำ

ครม.ยังไม่ประกาศงดทำนาปรัง ให้ 2 สัปดาห์ติดกันแล้วที่การประชุมคณะรัฐมนตรียังไม่ได้ประกาศงดจ่ายน้ำ หรืองดทำนาปรังในภาคกลางจนกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะวางแผนบริหารจัดการน้ำชัดเจนในขณะที่ชาวนาหลายจังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มทำประชาคมหมู่บ้าน เตรียมรับมือกับภาวะภัยแล้งล่วงหน้าแล้ว

วันนี้่ (22 ก.ย.2558) คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานสรุปสถานการณ์น้ำและปริมาณน้ำต้นทุนในแหล่งกักเก็บน้ำทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันวางมาตรการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะน้ำเพื่อการเกษตรใน 2 ลุ่มน้ำภาคกลาง แต่ก็ไม่ประกาศงดการจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูกาลผลิตใหม่โดยที่ขณะนี้ปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนสำคัญมีเพียงร้อยละ 20 - 30 ของความจุทั้งหมด

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย หารือกันโดยตรงเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะแนวทางปลูกพืชทดแทน การกำหนดพื้นที่การเพาะปลูก หรือสนับสนุนให้ปลูกพืชชนิดอื่นแทนการปลูกข้าว ซึ่งมาตรการที่ออกมาจะต้องไม่ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน

แม้ว่าครม.จะยังไม่ประกาศงดจ่ายน้ำเพื่อการเกษตร แต่ประชาชนในหลายพื้นที่ได้เตรียมหารือเพื่อวางแนวทางรับมือหากรัฐบาลงดจ่ายน้ำแล้วในหลายพื้นที่

ในพื้นที่ ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ได้ขอให้ชาวนาแต่ละชุมชนเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านในวันพรุ่งนี้ (23 ก.ย.2558) เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาความเดือดร้อน หลังสำนักชลประทาน ขอความร่วมมือชาวนาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยางดปลูกข้าวนาปีเนื่องจากน้ำต้นทุนมีน้อย

เช่นเดียวกับเกษตรจังหวัดอ่างทองที่เรียกตัวแทนชาวนา 15 ตำบลกว่า 200 คน ใน อ.วิเศษชัยชาญ รับฟังแนวทางการช่วยเหลือ อาทิ การจ้างขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ  การปลูกพืชน้ำน้อย  การฝึกอาชีพ  การแปรรูปผลิตผลการเกษตร กรมชลประทานคาดว่า ช่วงเดือนพฤศจิกายน - เม.ย.ปี 2559 จะเกิดวิกฤติภัยแล้ง ซึ่งพื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดอ่างทอง จะได้รับผลกระทบกว่า 600,000 ไร่ ขณะนี้ชาวนาในหลายพื้นที่รู้ว่ามีน้ำไม่พอทำนา แต่ส่วนหนึ่งยังไม่กล้าเปลี่ยนไปปลูกพืชใช้น้ำน้อย เพราะที่ผ่านมา


กลับขึ้นด้านบน