คณะนักปั่นรวมใจไทยฯ จัดกิจกรรมปั่นรอบเมืองปัตตานี

คณะนักปั่นรวมใจไทยฯ จัดกิจกรรมปั่นรอบเมืองปัตตานี

คณะนักปั่นรวมใจไทยฯ จัดกิจกรรมปั่นรอบเมืองปัตตานี

รูปข่าว : คณะนักปั่นรวมใจไทยฯ จัดกิจกรรมปั่นรอบเมืองปัตตานี

คณะนักปั่นรวมใจไทยฯ จัดกิจกรรมปั่นรอบเมืองปัตตานี คณะนักปั่นรวมใจไทยจาก อ.แม่สาย จ.เชียงราย ถึง อ.เบตง จ.ยะลา ใกล้จะถึงจุดหมายเต็มทีแล้ว คืนนี้พวกเขาจัดกิจกรรมปั่นรอบเมืองปัตตานี เป็นสัญลักษณ์ของความสงบสุขในพื้นที่

วันนี้ (22 ก.ย.2558) ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวใน จ.ปัตตานี ในค่ำคืนนี้คึกคักเป็นอย่างมาก โดยคณะนักปั่นรวมใจไทยเพื่อโรงเรียนพระดาบสใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มมีการตั้งขบวนแล้ว หลังจากที่คณะนักปั่นจะเดินทางปั่นจักรยานรอบเมืองปัตตานี เพื่อชื่นชมความงดงามที่เกิดขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งถูกบดบังจากภาพความรุนแรง ซึ่งหลายคนบอกว่าการมาร่วมปั่นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ประทับใจอย่างมาก โดยสถานที่เริ่มต้น คือศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
 
ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวนั้นถือว่าเป็นศาสนสถานทางความเชื่อที่สำคัญของคนไทยเชื้อสายจีนถูกใช้เป็นจุดเริ่มต้นของคณะนักปั่นจักรยานในโครงการรวมใจไทยเพื่อโรงเรียนพระดาบสใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อทำกิจกรรมปั่นจักรยานรอบเมืองปัตตานีในยามค่ำคืน
 
โดยมีเป้าหมายเพื่อสะท้อนให้เห็นความงดงามของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกแง่มุมหนึ่งที่มีการอยู่ร่วมกันของผู้คนหลากหลายความเชื่อทั้งไทยพุทธ มุสลิม และคนไทยเชื้อสายจีน ซึ่งการร่วมปั่นจักรยานครั้งนี้นอกจากจะมีคณะนักปั่นรวมใจไทยแล้วยังมีชมรมนักปั่นจักรยานใน จ.ปัตตานี เข้าร่วมด้วยจำนวนมาก
 
คณะนักปั่นจักรยานในโครงการรวมใจไทยเพื่อโรงเรียนพระดาบสใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ประมาณ 40 คนนั้นออกเดินทางจาก อ.แม่สาย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 25 ส.ค. ผ่านเส้นทาง 25 จังหวัด รวมระยะทางประมาณ 2,674 กิโลเมตร โดยมีจุดหมายปลายทางที่ อ.เบตง จ.ยะลา ในวันที่ 1 ต.ค. รวมระยะทางทั้งสิ้น 38 วัน โดยพวกเขาหวังว่าประสบการณ์ 2 ข้างทางพลังแห่งความสามัคคีและความปรารถนาดีต่อคนในพื้นที่ 3 จังหวัดจะช่วยดับไฟแห่งความรุนแรงได้

 

กลับขึ้นด้านบน