น้ำป่าไหลท่วมหลายหมู่บ้านใน จ.น่าน หลังฝนตกหนักตลอดคืน

น้ำป่าไหลท่วมหลายหมู่บ้านใน จ.น่าน หลังฝนตกหนักตลอดคืน

น้ำป่าไหลท่วมหลายหมู่บ้านใน จ.น่าน หลังฝนตกหนักตลอดคืน

รูปข่าว : น้ำป่าไหลท่วมหลายหมู่บ้านใน จ.น่าน หลังฝนตกหนักตลอดคืน

น้ำป่าไหลท่วมหลายหมู่บ้านใน จ.น่าน หลังฝนตกหนักตลอดคืน น้ำป่าไหลหลากท่วมหลายหมู่บ้านใน จ.น่าน หลังมีฝนตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา (22 ก.ย.2558) ขณะที่แม่น้ำและลำคลองสาขาหลายพื้นที่ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

น้ำป่าจากลำห้วยแห้ด ไหลท่วมหลายหมู่บ้านในเขต อ.ภูเพียง และ อ.เมือง จ.น่าน หลังจากมีฝนตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา (22 ก.ย.2558) โดยเฉพาะบ้านดงป่าสัก ต.ฝายแก้ว ดินโคลนไหลเข้าบ้านเรือนจำนวน 5 หลังคาเรือน เจ้าหน้าที่เร่งให้ความช่วยเหลือแล้ว

นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัย พร้อมประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

จ.สุราษฎร์ธานี ระดับน้ำในคลองอิปัน อ.พระแสง ลดลงอีกประมาณ 30 เซ็นติเมตร เหลือเพียงบ้านบางหยด หมู่ 8 ต.อิปัน ที่ยังมีน้ำท่วมขังหมู่บ้านและพื้นที่การเกษตร รถเล็กยังไม่สามารถสัญจรได้

จ.นครราชสีมา เจ้าหน้าที่ฝายกักเก็บน้ำชลประทานพิมาย ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ภายในอุทยานแห่งชาติไทรงาม เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อุทยานฯ เช่นเดียวกับผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูล ประกาศเตือนเกษตรกรใน อ.พุทธไธสง, อ.สำตึก, อ.แคนดง และอ.คูเมือง ให้งดปลูกข้าวนาปรัง โดยให้หันไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนเพื่อป้องกันผลผลิตเสียหาย

จ.ปราจีนบุรี น้ำไหลท่วมพื้นที่การเกษตรใน อ.บ้านสร้าง ขณะที่แม่น้ำและลำคลองสาขาระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

ส่วนที่ จ.นครสวรรค์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ขึ้นบินโปรยสารเคมีทำฝนเทียมเพื่อช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยเน้นการเติมน้ำในเขื่อนศรีนครินทร์, เขื่อนวชิราลงกรณ์, เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ่างเก็บน้ำกระเสียวและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กต่างๆ เพื่อการกักเก็บน้ำไว้ใช้ให้มากที่สุด

นายรัฐกร วรุณสุขะศิริ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ระบุว่า ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการทำฝนเทียมเมื่อวันที่ 1 ก.ค.2558 จนถึงปัจจุบันได้โปรยสารเคมีแล้วกว่า 700 ตัน ทำให้ฝนตกในหลายจังหวัด แต่ก็ยังถือว่าน้อยเพราะสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย


กลับขึ้นด้านบน