"กลาโหม"ชูงานด้านความมั่นคง ผลงานรอบ 6 เดือน

"กลาโหม"ชูงานด้านความมั่นคง ผลงานรอบ 6 เดือน

"กลาโหม"ชูงานด้านความมั่นคง ผลงานรอบ 6 เดือน

รูปข่าว : "กลาโหม"ชูงานด้านความมั่นคง ผลงานรอบ 6 เดือน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงผลงานกระทรวงกลาโหมในรอบ 6 เดือน เน้นสนับสนุนรัฐบาลขับเคลื่อนประเทศ และรักษาความสงบเรียบร้อย ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือนในส่วนของกระทรวงกลาโหม โดยมี พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการทหารบก ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการเหล่าทัพ เข้าร่วมในการแถลง

พล.อ.ประวิตร ย้ำว่า ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมให้ความสำคัญ กับภารกิจด้านความมั่นคงทุกรูปแบบและทุกมิติ ทั้งการรักษาอธิปไตยและบริหารจัดการปัญหาต่างๆ ตามแนวชายแดน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับการรักษาความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ ยังเน้นเปิดกว้างกับทุกประเทศ และมีความสมดุลอยู่แล้ว

นอกจากนี้ ยังมีภารกิจสำคัญอื่นๆ ทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยในฐานะเจ้าพนักงาน ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว หลังการยกเลิกกฎอัยการศึก ซึ่งสถานการณ์โดยรวมสงบเรียบร้อยมากขึ้น และมีสถิตินักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น
 
ทั้งนี้ ยังร่วมจัดระเบียบเรื่องต่างๆ รวมทั้งการแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย และให้ความสำคัญกับการปกป้องเทิดทูนสถานบัน โดยร่วมมือกับทุกฝ่าย และเน้นสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของรัฐบาล ซึ่งกำลังคืบหน้าทุกด้าน โดยเฉพาะการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้ง พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลนี้มีทำงานด้วยความโปร่งใส และยึดหลักธรรมาภิบาล
 
ขณะเดียวกัน กระทรวงกลาโหมได้จัดทำเอกสารสรุปผลงานในรอบ 6 เดือน เน้นตอบสนองนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ของ คสช. โดยเฉพาะการจัดระเบียบสังคมในเรื่องต่างๆ เช่น การปราบปรามผู้มีอิทธิพล แก้ปัญหาการค้ามนุษย์ จัดระเบียบเรือประมง และการแก้ปัญหาความขัดแย้ง รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนและปัญหาความยากจน


กลับขึ้นด้านบน