รับฟังความเห็นสำรวจปิโตเลียม จ.สงขลา

รับฟังความเห็นสำรวจปิโตเลียม จ.สงขลา

รับฟังความเห็นสำรวจปิโตเลียม จ.สงขลา

รูปข่าว : รับฟังความเห็นสำรวจปิโตเลียม จ.สงขลา

รับฟังความเห็นสำรวจปิโตเลียม จ.สงขลา กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับบริษัท บริษัท ซีอีซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด เปิดรับฟังความเห็นประชาชนครั้งที่ 1 ในการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมในอ่าวไทย โดยมีประชาชนเข้าร่วมบางตา

ตัวแทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและตัวแทนภาคประชาชน ประมาณ 100 คน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับ โครงการเจาะสำรวจปิโตเลียมแปลงสำรวจในอ่าวไทย ของบริษัท ซีอีซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานโครงการดังกล่าว โดยมีแผนที่จะเจาะหลุมเจาะสำรวจเพื่อรวบรวมข้อมูลขนาดและขอบเขต ของโครงสร้างแหล่งเก็บกักเพิ่มเติมจำนวน 10 ตำแหน่ง ตลอดจนติดตั้งโครงสร้างในทะเล เพื่อการผลิตปิโตรเลียมเพิ่มเติมจำนวน 4 ตำแหน่ง

คาดว่าจะเจาะหลุมสำรวจในไตรมาสที่ 1 และติดตั้งโครงสร้างทางทะเล เพื่อการผลิตปิโตรเลียมเพิ่มเติม ในไตรมาสที่ 2 ในปี 2559 โดยตำแหน่งหลุมเจาะสำรวจของโครงการนั้น มีระยะห่างจากชายฝั่งของจังหวัดสงขลา ประมาณ 9-40 กิโลเมตร โดยมีตำแหน่งที่ใกล้ชายฝั่งมากที่สุด คืออำเภอสทิงพระประมาณ 9 กิโลเมตร

ขณะที่ภาคประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ร่วมรับฟังได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับผลกระทบ ท่ามกลางการรักษาความสงบเรียบร้อยของกำลังอาสารักษาดินแดน


กลับขึ้นด้านบน