กรมอุทยานฯเปิด 3 มาตรการเอาผิดรุกป่าพรุ ให้ที่ดินเพิกถอน-ดีเอสไอดำเนินคดี-ฟ้องแพ่ง

กรมอุทยานฯเปิด 3 มาตรการเอาผิดรุกป่าพรุ ให้ที่ดินเพิกถอน-ดีเอสไอดำเนินคดี-ฟ้องแพ่ง

กรมอุทยานฯเปิด 3 มาตรการเอาผิดรุกป่าพรุ ให้ที่ดินเพิกถอน-ดีเอสไอดำเนินคดี-ฟ้องแพ่ง

รูปข่าว : กรมอุทยานฯเปิด 3 มาตรการเอาผิดรุกป่าพรุ ให้ที่ดินเพิกถอน-ดีเอสไอดำเนินคดี-ฟ้องแพ่ง

กรมอุทยานฯเปิด 3 มาตรการเอาผิดรุกป่าพรุ ให้ที่ดินเพิกถอน-ดีเอสไอดำเนินคดี-ฟ้องแพ่ง กรมอุทยานฯเปิด 3 มาตรการเอาผิดรุกป่าพรุ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา เร่งให้กรมที่ดินเพิกถอนน.ส.3 ก. ส่งเรื่องให้ดีเอสไอดำเนินคดี และส่งเรื่องให้อัยการพัทลุงฟ้องแพ่ง

วันนี้ (23 ก.ย.2558) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) ได้รับหนังสือจากนายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ระบุว่า ตามที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) ได้เสนอข่าวภาคค่ำ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 เรื่อง ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ น.ส.3 ก.ทะเลสาบสงขลา เพื่อให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลที่ถูกต้องนั้น

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอขอบคุณท่านที่มห้ความสนใจ และนำเสนอข่าวและขอเรียนว่า การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ดังกล่าว มีเอกสารหลักฐานน่าเชื่อถือได้ว่า เป็นการออกทับซ้อนพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา และออกมาภายหลังที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลาแล้ว โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ดำเนินการ ดังนี้

1.รวบรวมเอกสารหลักฐาน ส่งเรื่องให้กรมที่ดินเพื่อเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) จำนวน 23 ฉบับ รวมเนื้อที่ 925-1-62 ไร่ ตามมาตรา 61 ประมวลกฎหมายที่ดิน
2.รวบรวมเอกสารหลักฐาน ส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อพิจารณาดำเนินคดีอาญากับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.)
3.รวบรวมเอกสารหลักฐาน ส่งเรื่องให้สำนักงานอัยการจังหวัดพัทลุง เพื่อฟ้องคดีแพ่งเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ทั้ง 23 ฉบับ และเรียกค่าเสียหาย ตามมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 พร้อมทั้งยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อขอคุ้มครองชั่วคราว ก่อนศาลพิพากษา ให้บริษัทฯ หยุดดำเนินการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา

ติดตามข่าวสารผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค ไทยพีบีเอสออนไลน์
https://www.facebook.com/ThaiPBSNews?ref=hl


กลับขึ้นด้านบน