ผู้ว่าฯมหาสารคามยื่นป.ป.ช.ชี้มูลความผิด จนท.รัฐทุจริตจัดสอบบรรจุขรก.ปี 56-58

ผู้ว่าฯมหาสารคามยื่นป.ป.ช.ชี้มูลความผิด จนท.รัฐทุจริตจัดสอบบรรจุขรก.ปี 56-58

ผู้ว่าฯมหาสารคามยื่นป.ป.ช.ชี้มูลความผิด จนท.รัฐทุจริตจัดสอบบรรจุขรก.ปี 56-58

รูปข่าว : ผู้ว่าฯมหาสารคามยื่นป.ป.ช.ชี้มูลความผิด จนท.รัฐทุจริตจัดสอบบรรจุขรก.ปี 56-58

ผู้ว่าฯมหาสารคามยื่นป.ป.ช.ชี้มูลความผิด จนท.รัฐทุจริตจัดสอบบรรจุขรก.ปี 56-58 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจังหวัดมหาสารคาม ยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่รัฐ กรณีการจัดสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นตั้งแต่ปี 2556 - 2558 ที่มีการทุจริต จนต้องยกเลิกการจัดสอบ

วันนี้ (24 ก.ย.2558) กรณีคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล หรือ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม ยกเลิกสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นตั้งแต่ปี 2556 - 2558 หลังผลการสอบสวนพบว่า ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งบางคนขาดคุณสมบัติ เนื่องจากผลการสอบได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 60 ส่งผลให้ข้าราชการท้องถิ่นทั้ง 268 คน จาก อบต. 31 แห่งถูกให้ออกจากราชการ

ล่าสุดวันนี้ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เข้ายื่นผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อชี้มูลความผิดหลังพบว่า มีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริต โดยปลอมแปลงผลการสอบภาค ก. และ ภาค ข.,ปลอมลายมือชื่อ และดวงตาประทับของมหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ ซึ่งทำหน้าที่ออกข้อสอบทำให้ผู้ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง

นอกจากนี้ยังยื่นเรื่องให้ ป.ป.ช.ไต่สวนแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงระดับจังหวัด ยังรายงานไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินการเอาผิดทางวินัยด้วย


กลับขึ้นด้านบน