แนะวัยทำงานลงทุนก่อนเกษียณเพื่อความมั่นคง

แนะวัยทำงานลงทุนก่อนเกษียณเพื่อความมั่นคง

แนะวัยทำงานลงทุนก่อนเกษียณเพื่อความมั่นคง

รูปข่าว : แนะวัยทำงานลงทุนก่อนเกษียณเพื่อความมั่นคง

แนะวัยทำงานลงทุนก่อนเกษียณเพื่อความมั่นคง ระบบบำเหน็จบำนาญ ประกันสังคม หรือกองทุนต่างๆ อาจเป็นรายได้เพียงทางเดียวของผู้เกษียณอายุ ซึ่งความไม่แน่นอนทางการเงินในอนาคตอาจส่งผลต่อการใช้ชีวิตได้เช่นกัน คนในวัยทำงานจึงควรศึกษาการออมหรือการลงทุนก่อนวัยเกษียณ เพื่อให้มีรายได้เกิดขึ้นตลอดเวลาและเพียงพอเมื่อถึงยามเกษียณ

วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ กรรมการและที่ปรึกษาสมาคมนักวางแผนการเงินไทย กล่าวว่า ผู้ที่อยู่ในวัยทำงานถือเป็นคนกลุ่มที่ยังมีความสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้สูง เนื่องจากยังสามารถทำงานหาเงินทดแทนได้ หากแผนการลงทุนหรือการออมไม่ประสบความสำเร็จ จึงควรตั้งเป้าลงทุนเปิดรับความเสี่ยงเพื่อความมั่นคงก่อนถึงวัย 60 ปีที่จะต้องเกษียณอายุตามระบบงาน

ขณะที่จำนวนผู้สูงอายุของสังคมไทยในอีก 15 ปีข้างหน้าจะเพิ่มถึงร้อยละ 25 ของประชากร ซึ่งส่งผลต่อฐานะการคลังของประเทศที่ต้องจ่ายระบบบำเหน็จบำนาญ หรือกองทุนประกันสังคมต่างๆเพื่อดูแลผู้เกษียณที่กลายเป็นผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น จึงกลายเป็นภาระผูกพันของรัฐบาล

นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ระบุว่ารัฐบาลจำเป็นต้องวางแผนหารายได้เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับผู้เกษียณในอนาคต

ข้อมูลจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนระบุว่า ในช่วงเกือบ 15 ปีที่ผ่านมา มีผู้สมัครใจออมเงินเช่น การออมผ่านระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพิ่มจากจำนวนจาก 1 ล้านคน เป็นเกือบ 3 ล้านคน แต่จำนวนเม็ดเงินต่อคนของกองทุนที่จะได้รับหลังเกษียณยังน้อยเกินกว่าจะใช้ได้อย่างสุขสบาย จึงต้องสร้างความเข้าใจและตื่นตัวในเรื่องการออมและลงทุนให้หลากหลายมากขึ้น


กลับขึ้นด้านบน