"หัสวุฒิ" โต้มติ ก.ศป.ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

"หัสวุฒิ" โต้มติ ก.ศป.ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

"หัสวุฒิ" โต้มติ ก.ศป.ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

รูปข่าว : "หัสวุฒิ" โต้มติ ก.ศป.ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ประธานศาลปกครองแถลงโต้แย้งมติคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองที่ให้ออกจากราชการว่ากระบวนการทั้งหมดไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขณะที่ยืนยันจะไม่ฟ้องกลับ เนื่องจากไม่ศรัทธาในองค์กร

วันนี้ (25 ก.ย.2558 ) นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล เปิดใจแถลงภายหลังมติของคณะกรรการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) มีมติให้ออกจากราชการ จากเหตุมีส่วนรู้เห็นเรื่องการทำจดหมาย ถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอสนับสนุน พ.ต.ท.นายหนึ่ง

นายหัสวุฒิ ระบุว่า การพิจารณาในเรื่องนี้เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะในกระบวนการสอบสวนจนถึงการพิจารณาลงมติ เป็นกลุ่มคนเดียวกันทั้งหมดและยังมีการใช้เสียงข้างน้อยเป็นข้อยุติ ที่แม้ว่าในชั้นการสอบสวนคณะกรรมการสอบสวนมีมิตเสียงข้างมากว่า ไม่มีมูลความผิด แต่ ก.ศป. กลับใช้มติเสียงข้างน้อยนำสู่การพิจารณาเพื่อเอาผิดทางวินัย รวมถึงมติที่ให้ออกจากราชการ เมื่อค่ำวันที่ 23 ก.ย.ที่ผ่านมาก็ยังเป็นมติเสียงข้างน้อย อีกเช่นกัน

ขณะที่นายหัสวุฒิ ระบุว่าแม้จะเห็นว่าเรื่องการให้ถูกออกจากราชการเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่จะไม่ฟ้องกลับศาลปกครอง เพราะหมดความศรัทธาในองค์กรแล้ว


กลับขึ้นด้านบน