สนช.ตั้ง กมธ.ตรวจสอบประวัติผู้ได้รับเลือกเป็น กสม.

สนช.ตั้ง กมธ.ตรวจสอบประวัติผู้ได้รับเลือกเป็น กสม.

สนช.ตั้ง กมธ.ตรวจสอบประวัติผู้ได้รับเลือกเป็น กสม.

รูปข่าว : สนช.ตั้ง กมธ.ตรวจสอบประวัติผู้ได้รับเลือกเป็น กสม.

สนช.ตั้ง กมธ.ตรวจสอบประวัติผู้ได้รับเลือกเป็น กสม. ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตั้งคณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 2 คน ก่อนพิจารณาคัดเลือกให้ความเห็นชอบ ภายใน 20 วัน

วันนี้ (25 ก.ย.2558) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จากมติคณะกรรมการสรรหา ที่เห็นชอบเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมจำนวน 2 คน คือ นางเตือนใจ ดีเทศน์ และนายชาติชาย สุทธิกลม โดยคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติผู้ถูกเสนอชื่อ กสม.ทั้ง 2 คน ให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน นับจากที่คณะกรรมการสรรหาได้รายชื่อผู้ที่เหมาะสม

ก่อนหน้านี้ ที่ประชุม สนช.ได้เห็นชอบ กสม.ไปแล้ว รวม 5 คน ประกอบด้วย นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง นางอังคณา นีละไพจิตร นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ นายวัส ติงสมิตร และนายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย


กลับขึ้นด้านบน