อันตรายจากถุงพลาสติกหากใช้งานผิดประเภท

อันตรายจากถุงพลาสติกหากใช้งานผิดประเภท

อันตรายจากถุงพลาสติกหากใช้งานผิดประเภท

รูปข่าว : อันตรายจากถุงพลาสติกหากใช้งานผิดประเภท

อันตรายจากถุงพลาสติกหากใช้งานผิดประเภท ปัจจุบันการใช้ถุงพลาสติกผิดประเภทเกิดขึ้นน้อยเพราะผู้ผลิตส่วนใหญ่ แยกประเภทการใช้งานถุงอย่างชัดเจน ทำให้ผู้ค้าเลือกใช้งานได้ง่ายและถูกวิธี นักวิทยาศาสตร์ ระบุ การเลือกประเภทถุงพลาสติกให้เหมาะสมกับการใช้งานจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพให้กับผู้บริโภค และในระยะยาวการลดปริมาณใช้ถุงพลาสติกแล้วหันมาใช้วัสดุทางเลือกที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ จะเป็นอีกแนวทางที่ช่วยลดปัญหาการสะสมของขยะจำนวนมากได้เช่นกัน


กลับขึ้นด้านบน