นายกฯให้คำมั่นไทยจะสร้างสังคมสารสนเทศ

นายกฯให้คำมั่นไทยจะสร้างสังคมสารสนเทศ

นายกฯให้คำมั่นไทยจะสร้างสังคมสารสนเทศ

รูปข่าว : นายกฯให้คำมั่นไทยจะสร้างสังคมสารสนเทศ

นายกฯให้คำมั่นไทยจะสร้างสังคมสารสนเทศ นายกรัฐมนตรี รับมอบรางวัล"การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"ในโอกาสครบรอบ 150 ปีของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) โดยนายกรัฐมนตรีให้คำมั่นว่า ไทยจะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมสารสนเทศ เพื่อประชาคมโลกและนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันนี้ (27 ก.ย.2558) ระหว่างร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสฉลองครบรอบ 150 ปี สหภาพโทรคมนาคม ระหว่างประเทศ (ITU) ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับมอบรางวัลการใชัเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ITU Global Sustainable Digital Development Award) พร้อมกับผู้นำอีกหลายประเทศ โดยนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ พร้อมให้คำมั่นว่า ไทยจะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมสารสนเทศเพื่อประชาคมโลก และนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมาย โดยเชื่อมั่นว่า ไทยจะสามารถแบ่งปันประสบการณ์และความสำเร็จกับมิตรประเทศและยินดีรับฟังคำแนะนำในทุก ๆ ด้าน เพื่อเผชิญหน้าและรับมือกับความท้าทายของโลกปัจจุบัน

นอกจากนั้นไทยพร้อมจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างประเทศต่าง ๆ เพื่อประชาคมโลกจะสามารถก้าวไปพร้อมกันบนเส้นทางสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 70 ก็ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก ITU ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และ ITU ก็เป็นองค์การระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดในโลก โดยตลอดที่ผ่านมา ไอทียู ได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมและกระชับความร่วมมือกับไทย โดยไทยมีบทบาทนำในเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม และไทยยังเป็นที่ตั้งสำนักงาน ITU ประจำภูมิภาค ตั้งแต่ปี 2535


กลับขึ้นด้านบน