รมว.วิทย์ฯ ลงพื้นที่ติดตาม“โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงปุ๋ย” ลดการใช้ปุ๋ยเคมี

รมว.วิทย์ฯ ลงพื้นที่ติดตาม“โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงปุ๋ย” ลดการใช้ปุ๋ยเคมี

รมว.วิทย์ฯ ลงพื้นที่ติดตาม“โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงปุ๋ย” ลดการใช้ปุ๋ยเคมี

รูปข่าว : รมว.วิทย์ฯ ลงพื้นที่ติดตาม“โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงปุ๋ย” ลดการใช้ปุ๋ยเคมี

รมว.วิทย์ฯ ลงพื้นที่ติดตาม“โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงปุ๋ย” ลดการใช้ปุ๋ยเคมี รมว.วิทย์ฯลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา ติดตาม“โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงปุ๋ย” เผยสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีได้ถึงกว่า 20,000 ตัน

วานนี้ (26 ก.ย.2558) นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา ติดตามการดำเนินงานโครงการ “หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงปุ๋ย” ของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านทองหลาง บ้านโนนขุย และกลุ่มสหกรณ์การเกษตรพิมาย จ.นครราชสีมา ภายใต้การดำเนินงานของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีได้ถึงกว่า 20,000 ตัน

นางฉันทรา พูนศิริ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กล่าวว่า โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงปุ๋ยมาตั้งแต่ปี 2547 ตามนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้านการดูแลเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิตในปัจจัยด้านปุ๋ย วว.ได้จัดตั้งโรงงานต้นแบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจำนวน 317 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีปริมาณการผลิตปุ๋ยรวม 111,211 ตัน คิดเป็นมูลค่า 788 ล้านบาท ช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลง 22,242 ตัน  คิดเป็นมูลค่า 1,378 ล้านบาท


กลับขึ้นด้านบน