ก.แรงงานแถลงผลงานขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติ-เรือประมง

ก.แรงงานแถลงผลงานขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติ-เรือประมง

ก.แรงงานแถลงผลงานขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติ-เรือประมง

รูปข่าว : ก.แรงงานแถลงผลงานขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติ-เรือประมง

ก.แรงงานแถลงผลงานขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติ-เรือประมง กระทรวงแรงงานแถลงผลงาน 6 เดือน โดยยืนยันสามารถขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติ จัดระเบียบเรือประมงและลูกเรือไทยให้เป็นระบบสะดวกกับการตรวจสอบมากขึ้น

กระทรวงแรงงานจัดแถลงผลงานรอบ 6 เดือน โดยพล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงาน ระบุว่า ได้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดหางานเพื่อคนไทย หรือ ศูนย์สมาร์ท จ๊อบ โดยสามารถทำให้คนไทยมีงานทำแล้วกว่า 40,000 คน นอกจากนี้ยังประกาศเจตนารมณ์คนพิการต้องมีงานทำโดยสามารถแนะแนวอาชีพให้กับผู้พิการที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานเกือบ 300,000 คน

นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้แรงงานข้ามชาติหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายมาขึ้นทะเบียนและผ่อนผันอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักไทย ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งมีแรงงานข้ามชาติมาขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น 1,626,235 คน และได้รับการพิสูจน์สัญชาติแล้ว 421,302 คน

ขณะที่การแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายได้จัดระเบียบเรือประมงโดยจดทะเบียนเรือประมงกว่า 50,000 ลำ และจัดระเบียบแรงงานประมงในเขตจังหวัดติดทะเล ทั้งหมด 58,508 คน มีสถานประกอบกิจการ 602 แห่ง และให้เรือประมงทุกลำติดตั้งระบบติดตามวีเอ็มเอส เพื่อให้ตรวจสอบได้ว่าเรือประมงทุกลำเดินทางไปหาปลาบริเวณใดบ้าง


กลับขึ้นด้านบน