โป๊ปเสร็จสิ้นการเยือนสหรัฐฯ

โป๊ปเสร็จสิ้นการเยือนสหรัฐฯ

โป๊ปเสร็จสิ้นการเยือนสหรัฐฯ

รูปข่าว : โป๊ปเสร็จสิ้นการเยือนสหรัฐฯ

โป๊ปเสร็จสิ้นการเยือนสหรัฐฯ พระสันตะปาปาฟรานซิสเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสหรัฐฯเป็นเวลา 6 วัน และได้เสด็จกลับไปยังนครวาติกันแล้ว

พระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จกลับนครวาติกันในกรุงโรมของอิตาลี ด้วยสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ที่ท่าอากาศยานนานาชาติฟิลาเดลเฟียในสหรัฐฯ  หลังเสร็จสิ้นภารกิจการเสด็จเยือนสหรัฐฯ เป็นเวลา 6 วัน โดยก่อนหน้าเสด็จกลับ พระสันตะปาปาฟรานซิสได้ทรงนำประกอบพิธีมิสซากลางแจ้งในเมืองฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลวาเนีย ท่ามกลางชาวอเมริกันผู้ศรัทธามากกว่า 1 ล้านคน
 
พระสันตะปาปาฟรานซิสเป็นชาวอาร์เจนติน่า อายุ 78 ปี หลังได้รับเลือกให้ดำรงสมณศักดิ์ ประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก พระองค์สามารถเรียกความเลื่อมใสศรัทธา จากคริสตศาสนิกชนได้อย่างกว้างขวาง ด้วยวัตรปฏิบัติอันเรียบง่าย พร้อมกับดำเนินแนวคิดปฏิรูป
 
ระหว่างการเสด็จมายังเรือนจำ "เคอรัน ฟรอมโฮลด์" ภายในเมืองฟิลาเดลเฟียนั้น พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงตรัสกับบรรดาผู้ต้องโทษว่าพระองค์มาในฐานะเป็นพี่ของนักโทษ


กลับขึ้นด้านบน