แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉ.18 "ในหลวง" มีพระชีพจร-ความดันพระโลหิตในเกณฑ์ปรกติ

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉ.18 "ในหลวง" มีพระชีพจร-ความดันพระโลหิตในเกณฑ์ปรกติ

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉ.18 "ในหลวง" มีพระชีพจร-ความดันพระโลหิตในเกณฑ์ปรกติ

รูปข่าว : แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉ.18 "ในหลวง" มีพระชีพจร-ความดันพระโลหิตในเกณฑ์ปรกติ

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉ.18 วันนี้ (28 ก.ย.2558) สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 18 มีข้อความดังนี้

วันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชีพจร ความดันพระโลหิต อัตราการหายพระทัย และระดับออกซิเจนในกระแสพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปรกติ อุณหภูมิพระวรกายปรกติ ผลการตรวจพระโลหิตไม่มีการติดเชื้อ ผลการเอกซเรย์พระอุระ (อก) ไม่พบการอักเสบของพระปัปผาสะ (ปอด) คณะแพทย์ฯ จึงได้หยุดถวายพระโอสถปฏิชีวนะ พระกระยาหาร และน้ำเกลือทางหลอดพระโลหิตแล้ว แต่ยังคงถวายกายภาพบำบัดต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
28 กันยายน 2558


กลับขึ้นด้านบน