กลุ่มอนุรักษ์ฯ อุดรธานีเตรียมฟ้องศาลปกครอง อบต.นาม่วงจัดประชุมรับฟังเปิดเหมืองแร่ไม่ชอบด้วย ก.ม.

กลุ่มอนุรักษ์ฯ อุดรธานีเตรียมฟ้องศาลปกครอง อบต.นาม่วงจัดประชุมรับฟังเปิดเหมืองแร่ไม่ชอบด้วย ก.ม.

กลุ่มอนุรักษ์ฯ อุดรธานีเตรียมฟ้องศาลปกครอง อบต.นาม่วงจัดประชุมรับฟังเปิดเหมืองแร่ไม่ชอบด้วย ก.ม.

รูปข่าว : กลุ่มอนุรักษ์ฯ อุดรธานีเตรียมฟ้องศาลปกครอง อบต.นาม่วงจัดประชุมรับฟังเปิดเหมืองแร่ไม่ชอบด้วย ก.ม.

กลุ่มอนุรักษ์ฯ อุดรธานีเตรียมฟ้องศาลปกครอง อบต.นาม่วงจัดประชุมรับฟังเปิดเหมืองแร่ไม่ชอบด้วย ก.ม. กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ.อุดรธานี เตรียมยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง เหตุ อบต.นาม่วง กีดกันชาวบ้านไม่ให้ร่วมประชุมรับฟังคำขอเปิดเหมืองแร่โปแตชของบริษัทเอพีพีซี ก่อนมีมติเห็นชอบให้เปิด 13 ต่อ 6 เสียง ระบุเป็นการกระทำไม่ชอบด้วยกฎหมาย ด้านอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีจังหวัดโบ้ย รมว.อุตสาหกรรม ฟันธง ชี้หากเห็นชอบเตรียมทำประชาพิจารณ์ทั้งจังหวัด

วันนี้ (28 ก.ย. 2558) นายเดชา คำเบ้าเมือง แกนนำกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี เผยว่า หลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง (อบต.นาม่วง) ลงมติเห็นชอบคำขอประทานบัตรเหมืองแร่ ของบริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์เปอเรชั่น (เอพีพีซี) ด้วยคะแนน 13 ต่อ 6 เสียง งดออกเสียง 7 เสียง โดยไม่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านผู้มีส่วนได้เสียร่วมรับฟังหรือเสนอความเห็น มีเพียงให้ตัวแทนจากบริษัทเอพีพีซี และอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ร่วมชี้แจง ทำให้กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานีเตรียมยื่นฟ้องต่อศาลปกครองอุดรธานี เนื่องจากเป็นการประชุมไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขณะนี้รอรายงานผลการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเพื่อยื่นฟ้อง

ด้าน นายสุชาติ แน่นอุดร นายก อบต.นาม่วง กล่าวว่า สาเหตุที่ไม่เปิดให้ชาวบ้านเข้าร่วมการประชุม เพราะหากเปิดให้กลุ่มผู้สนับสนุนและคัดค้านเข้าร่วมรับฟังพร้อมกัน อาจเป็นการสร้างความแตกแยกได้

ขณะที่ นายธนวรรธน์ เลิศสุคนธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จากนี้ไป อุตสาหกรรมจังหวัดจะส่งรายงานการประชุมของ อบต.ทั้ง 5 แห่ง ซึ่งอยู่ในพื้นที่คำขอประทานบัตร เพื่อให้ นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณา หากรัฐมนตรีไม่เห็นชอบเรื่องก็ยุติ แต่หากเห็นชอบก็จะทำประชาพิจารณ์รวมทั้งจังหวัดอีกครั้ง
 


กลับขึ้นด้านบน