ขสมก.เปิดรับสมัคร"พนง.ขับรถ-เก็บค่าโดยสาร" 248 ตำแหน่ง รองรับพนง.เกษียณ

ขสมก.เปิดรับสมัคร"พนง.ขับรถ-เก็บค่าโดยสาร" 248 ตำแหน่ง รองรับพนง.เกษียณ

ขสมก.เปิดรับสมัคร"พนง.ขับรถ-เก็บค่าโดยสาร" 248 ตำแหน่ง รองรับพนง.เกษียณ

รูปข่าว : ขสมก.เปิดรับสมัคร"พนง.ขับรถ-เก็บค่าโดยสาร" 248 ตำแหน่ง รองรับพนง.เกษียณ

ขสมก.เปิดรับสมัคร เดือน ก.ย.นี้ พนักงาน ขสมก. กว่า 400 คน จะปลดเกษียณอายุราชการ โดยเกินกว่าครึ่งนั้นเป็นพนักงานขับรถและเก็บค่าโดยสาร ที่ออกเดินรถให้บริการประชาชนทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อัตรากำลังที่หายไป ทำให้ ขสมก. ต้องบริหารจัดการภาระงานให้สอดคล้องกับกำลังคนที่เหลืออยู่ เพื่อไม่ให้กระทบการให้บริการ

วานนี้ (28 ก.ย.2558) นางปราณี ศุกระศร รักษาการแทนผู้อำนวยการขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ในเดือน ก.ย.นี้ จะมีพนักงาน ขสมก.เกษียณอายุราชการทั้งหมด 405 คน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 3 จากพนักงานทั้งหมดกว่า 13,000 คนประกอบด้วย พนักงานประจำสำนักงาน , พนักงานขับรถ และพนักงานเก็บค่าโดยสารโดย ขสมก. ไม่มีนโยบายรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ามาทดแทนในส่วนพนักงานประจำสำนักงาน ตามแผนฟื้นฟูองค์การที่ประสบปัญหาขาดทุนสะสม

ยกเว้นพนักงานขับรถและเก็บค่าโดยสารที่จะหายไป 248 คน ซึ่งจำเป็นต้องเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ามาทดแทนเพื่อไม่ให้กระทบประชาชนที่ใช้บริการรถของ ขสมก. ทั้ง 125 เส้นทางแต่ที่ผ่านมาพบว่ายังมีผู้ให้ความสนใจสมัครตำแหน่งพนักงานขับรถ และพนักงานเก็บค่าโดยสารค่อนข้างน้อย ขสมก.จึงต้องเตรียมแผนรองรับช่วงที่อัตรากำลังส่วนนนี้หายไป

รักษาการแทนผู้อำนวยการ ขสมก. ระบุว่า การปรับเงื่อนไขเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำแทนสัญญาจ้างจะเป็นแรงจูงใจให้บุคคลภายนอก สนใจมาสมัครเป็นพนักงานขับรถ และพนักงานเก็บค่าโดยสาร ของ ขสมก.มากขึ้น โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจะได้รับสิทธิและสวัสดิการ เช่น ค่าจ้างขั้นต่ำ 9,040 บาทต่อเดือน ค่าตอบแทน (ล่วงเวลา) และพร้อมสิทธิการรักษาพยาบาลของตนเองและครอบครัว 

ระหว่างที่ ขสมก. เปิดรับสมัครบุคลากรเข้ามาเติมเต็มอัตรากำลังที่จะเกษียณออกไป ทำให้ช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ พนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารเดิมที่มีอยู่ อาจต้องแบกรับภาระงานที่หนักขึ้นแต่ด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการที่รองรับไม่แตกต่างจากองค์กรรัฐวิสาหกิจอื่นๆ กลายเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้พนักงงานเหล่านี้อดทน เพื่อความมั่นคงในชีวิตและครอบครัว


กลับขึ้นด้านบน