ปิดโครงการรถยนต์คันแรก มีผู้ไม่มาใช้สิทธิ์ 1 แสนคน

ปิดโครงการรถยนต์คันแรก มีผู้ไม่มาใช้สิทธิ์ 1 แสนคน

ปิดโครงการรถยนต์คันแรก มีผู้ไม่มาใช้สิทธิ์ 1 แสนคน

รูปข่าว : ปิดโครงการรถยนต์คันแรก มีผู้ไม่มาใช้สิทธิ์ 1 แสนคน

ปิดโครงการรถยนต์คันแรก มีผู้ไม่มาใช้สิทธิ์ 1 แสนคน กรมสรรพสามิตสรุปปิดโครงการรถยนต์คันแรกอย่างเป็นทางการ พบว่ามีผู้ไม่มาใช้สิทธิ์ประมาณ 1 แสนคน

วันนี้ (30 ก.ย.2558) เป็นวันสุดท้ายที่สามารถยื่นขอใช้สิทธิ์โครงการรถยนต์คันแรก ซึ่งนายสมชาย พูนสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า มีจำนวนผู้ขอใช้สิทธิ์คงค้างประมาณ 100,000 คน ซึ่งเป็นยอดคงค้างที่ไม่เปลี่ยนแปลงมานานแล้วและไม่ส่งผลกระทบต่อระบบแต่อย่างใด พร้อมสรุปว่าการดำเนินโครงการที่ผ่านมา มีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณ 1,250,000 คน คิดเป็นเงินภาษีที่ต้องจ่ายคืนประมาณ 92,000 ล้านบาท

นายอนุชาติ ดีประเสริฐ ประธานสมาคมธุรกิจเช่าซื้อ กล่าวว่า โครงการนี้ก่อให้เกิดความต้องการซื้อเทียม หรือมากกว่าความเป็นจริง ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและยอดขายรถยนต์หลังปิดโครงการ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจซบเซา ทำให้สถาบันการเงิน เพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ หลังพบหนี้เสียหรือเอ็นพีแอลเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 1 ของสินเชื่อรถยนต์ทั้งหมด ส่วนยอดการยึดรถได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว จาก 25,000 คันในปี 2556 ลดเหลือประมาณ 3,000 - 4,000 คันในปี 2558


กลับขึ้นด้านบน