กมธ.ยกร่างฯ ไม่กังวลหากถูกคว่ำร่างรัฐธรรมนูญ

กมธ.ยกร่างฯ ไม่กังวลหากถูกคว่ำร่างรัฐธรรมนูญ

กมธ.ยกร่างฯ ไม่กังวลหากถูกคว่ำร่างรัฐธรรมนูญ

รูปข่าว : กมธ.ยกร่างฯ ไม่กังวลหากถูกคว่ำร่างรัฐธรรมนูญ

กมธ.ยกร่างฯ ไม่กังวลหากถูกคว่ำร่างรัฐธรรมนูญ คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ (วิป สปช.) สรุปภาพรวมการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาว่า สมาชิกส่วนใหญ่ยังกังวลข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับระบบการเลือกตั้งรูปแบบใหม่ ส่วนจะพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ถือเป็นอำนาจโดยชอบของ สปช. ขณะที่โฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญปฏิเสธข้อกังวลกรณี สปช.อาจพิจารณาคว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ หลังสมาชิก สปช.อภิปรายเสนอแนะ และขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ตลอด 3 วันนี้ สะท้อนถึงแนวทางที่เห็นไม่ตรงกัน


กลับขึ้นด้านบน