รู้จัก "ซิงเกิล เกตเวย์" ปลอดภัยหรือจำกัดสิทธิ

รู้จัก "ซิงเกิล เกตเวย์" ปลอดภัยหรือจำกัดสิทธิ

รู้จัก "ซิงเกิล เกตเวย์" ปลอดภัยหรือจำกัดสิทธิ

รูปข่าว : รู้จัก "ซิงเกิล เกตเวย์" ปลอดภัยหรือจำกัดสิทธิ

รู้จัก ภายหลังภาครัฐมีแนวคิดในการใช้ Single Gateway (ซิงเกิล เกตเวย์) หรือนโยบายการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเพียงประตูเดียว จนทำให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตส่วนหนึ่งกังวลเรื่องการล้วงข้อมูลและระบบรองรับว่าจะเพียงพอหรือไม่ โดยร่วมกันคัดค้านด้วยการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ทำให้วานนี้ (30 ก.ย.2558) เว็บไซต์ของภาครัฐ รวมทั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เข้าถึงได้ช้าลง

สำหรับ Gateway เปรียบเหมือนประตูอินเทอร์เน็ตสู่โลกภายนอก ที่เชื่อมระหว่างเครือข่ายหนึ่งไปอีกเครือข่ายหนึ่ง และยังเป็นตัวเชื่อมต่อโครงข่ายของแต่ละประเทศเข้าด้วยกัน ปัจจุบันไทยมีผู้ให้บริการ Gateway กว่า 10 ราย ทำให้ข้อมูลที่หลากหลายจากนอกประเทศไหลเข้ามาในไทย ขณะที่แนวคิด Single Gateway หรือประตูเข้าออกเดียว จะทำให้ง่ายต่อการควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของภาครัฐ เน้นในเรื่องความปลอดภัยและมั่นคงของข้อมูล ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลต่างๆถูกเข้าถึงและตรวจสอบได้ง่าย รวมทั้งระบบอินเทอร์เน็ตจะช้าลง ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางธุรกิจ ซึ่งจีนได้ใช้แนวคิดดังกล่าวควบคุมประชากรร้อยละ 90 ไม่ให้พูดถึงข้อมูลที่กระทบภาครัฐ


กลับขึ้นด้านบน