ปริมาณน้ำเขื่อนอุบลรัตน์น้อยสุดในรอบ 40 ปี ไม่กระทบผลิตกระแสไฟฟ้า

ปริมาณน้ำเขื่อนอุบลรัตน์น้อยสุดในรอบ 40 ปี ไม่กระทบผลิตกระแสไฟฟ้า

ปริมาณน้ำเขื่อนอุบลรัตน์น้อยสุดในรอบ 40 ปี ไม่กระทบผลิตกระแสไฟฟ้า

รูปข่าว : ปริมาณน้ำเขื่อนอุบลรัตน์น้อยสุดในรอบ 40 ปี ไม่กระทบผลิตกระแสไฟฟ้า

ปริมาณน้ำเขื่อนอุบลรัตน์น้อยสุดในรอบ 40 ปี ไม่กระทบผลิตกระแสไฟฟ้า น้ำในเขื่อนหลัก 3 แห่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าขั้นวิกฤติ ไม่สามารถปล่อยน้ำเพื่อการเกษตรได้ โดยเฉพาะเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ที่ขณะนี้เหลือน้ำใช้การได้ไม่ถึงร้อยละ 3 ของความจุ ชลประทานต้องประกาศขอความร่วมมืองดทำนาปรังเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค

สถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ในปี 2558 มีน้ำไหลเข้าเขื่อนเพียง 4.6 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีปริมาณน้อยที่สุดในรอบ 40 ปีและเหลือน้ำใช้งานประมาณ 59 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 3 ของความจุอ่าง ถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤติและไม่สามารถปล่อยน้ำเพื่อการเกษตรได้

นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 6 จ.ขอนแก่น ระบุว่า ปี 2558 ถือว่าน้ำในเขื่อนหลัก 3 แห่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่นและเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาณน้อยมาก สามารถปล่อยน้ำเพียงเพื่ออุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศน์เท่านั้น จึงต้องขอความร่วมมือชาวนางดปลูกข้าวนาปรัง

สำหรับปริมาณน้ำในเขื่อนที่มีน้อยในขณะนี้ นายสุชีพ มีอบ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนอุบลรัตน์ ยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้า เนื่องจากระบบไฟฟ้าได้เชื่อมโยงเครือข่ายทั่วประเทศและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศได้ซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 7 ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด รวมถึงยังมีพลังงานทางเลือกที่ใช้ผลิตกำลังไฟฟ้า


กลับขึ้นด้านบน