เตือน 7 จังหวัดลุ่มน้ำแม่กลองเตรียมรับมือภัยแล้ง ปี 59

เตือน 7 จังหวัดลุ่มน้ำแม่กลองเตรียมรับมือภัยแล้ง ปี 59

เตือน 7 จังหวัดลุ่มน้ำแม่กลองเตรียมรับมือภัยแล้ง ปี 59

รูปข่าว : เตือน 7 จังหวัดลุ่มน้ำแม่กลองเตรียมรับมือภัยแล้ง ปี 59

 เตือน 7 จังหวัดลุ่มน้ำแม่กลองเตรียมรับมือภัยแล้ง ปี 59 สถานการณ์ภัยแล้งส่อเค้าวิกฤตคาดปี 59 อาจกระทบ 7 จังหวัดลุ่มน้ำแม่กลอง หลังปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนศรีนครินทร์เหลือ 5,000 ล้าน ลบ.ม.

วันนี้ (2 ก.ย.2558) นายธนรัชต์ ภุมมะกสิกร ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ ระบุว่า สถานการณ์ในช่วงฤดูแล้งปี 2559 ส่อเค้าวิกฤต คาดการณ์จะมีน้ำต้นทุนในเขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์  จ.กาญจนบุรี  เพียง 5,000  ล้าน ลบ.ม.  ซึ่งถือว่าน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา ที่มีมากถึง 8,000  ล้าน ลบ.ม. เช่นเดียวกับปริมาณน้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ อ.ทองผาภูมิ ที่มีน้อยเช่นกันปริมาณน้ำต้นทุนทั้งสองเขื่อนที่มีน้อย อาจส่งผลให้สถานการณ์ภัยแล้งปี 2559 เข้าขั้นวิกฤต คือมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภค-บริโภคเท่านั้น แต่ไม่เพียงพอให้ใช้ทางการเกษตร กรมชลประทานจึงต้องวางแผนจัดการน้ำให้ดี ทั้งนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ทั้ง 7 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร ใช้น้ำอย่างประหยัดและปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทน


กลับขึ้นด้านบน