นายกฯ รายงานผลร่วมประชุม UN ที่สหรัฐฯ ย้ำไทยเดินหน้าตามโรดแมป

นายกฯ รายงานผลร่วมประชุม UN ที่สหรัฐฯ ย้ำไทยเดินหน้าตามโรดแมป

นายกฯ รายงานผลร่วมประชุม UN ที่สหรัฐฯ ย้ำไทยเดินหน้าตามโรดแมป

รูปข่าว : นายกฯ รายงานผลร่วมประชุม UN ที่สหรัฐฯ ย้ำไทยเดินหน้าตามโรดแมป

นายกฯ รายงานผลร่วมประชุม UN ที่สหรัฐฯ ย้ำไทยเดินหน้าตามโรดแมป นายกฯ บอกประชาคมโลกในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ย้ำไทยเดินหน้าตามโรดแมป ประกาศวาระพัฒนาประเทศยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มอบนโยบาย 13 หน่วยราชการในสหรัฐฯ ทำความเข้าใจต่างชาติถึงสถานการณ์ในไทยและการเดินหน้าตามโรดแมป เผยต่างชาติยังเชื่อมั่นความปลอดภัย

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ คืนวันศุกร์ที่ 2 ต.ค.2558 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวถึงภารกิจการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่ 70 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย.ที่ผ่านมาว่าในการประชุมระดับผู้นำเพื่อรองรับวาระการพัฒนาหลังปี 2015 มีการหยิบยกวาระการยุติความยากจน “Ending poverty and hunger” ขึ้นมาเป็นหัวข้อหลักในการประชุม ในการนี้นายกฯ ได้เผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาคมโลกรับทราบ ซึ่งเน้นการแก้ปัญหาอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีเป้าหมายลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำ สะท้อนให้เห็นจากตัวเลขสัดส่วนคนจนที่ลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือร้อยละ 10.53 ในปี 2557 จากเดิมร้อยละ 42 ในปี 2553 แต่ก็ยังคงมีความเหลื่อมล้ำอยู่ในประเทศจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ทั้งนี้รัฐบาลไทยได้มุ่งเดินหน้าแก้ปัญหาเหล่านี้โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการพัฒนา

การเดินทางไปร่วมประชุม UN ในครั้งนี้ ได้ร่วมหารือผู้แทนระดับจากสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน (US-ASEAN Business Council :USABC)  และบริษัทชั้นนำของสหรัฐฯ หลายบริษัท เพื่อชี้แจงสถานการณ์ในประเทศไทย และย้ำการเดินหน้าตามโรดแมป ในเวลาเดียวกันก็วางรากฐานของการปฏิรูปประเทศในทุกด้าน เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อแสดงให้ต่างชาติมั่นใจถึงความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค นอกจากนี้ยังมีการหารือระดับทวิภาคีกับหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ เช่น ยาเสพติด การค้ามนุษย์ โดยนายกฯ ได้ยืนยันว่าไทยต่อต้านการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ และยืนยันว่าไทยจริงจังในการเดินหน้าป้องกันและปราบปราบ ดำเนินดคีอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

นายกฯ ยังได้เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 150 ปี สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ITU และได้รับรางวัล ITU หรือ Global Sustainable Digital Development Award ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ประเทศที่มีการพัฒนาด้านดิจิทัลอย่างยั่งยืนในระดับโลกซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ประเทศที่มีการพัฒนาด้านดิจิทัลอย่างยั่งยืนในระดับโลก ขณะเดียวกันไทยยังได้รับเลือกจากกลุ่มประเทศ G77 ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มสำหรับวาระปี 2559 ซึ่งคัดเลือกจากประเทศที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จ ซึ่งไทยอยู่ในกลุ่มที่ประสบความสำเร็จในการลดความยากจนลงในปี 2543 มากกว่าร้อยละ 40

ส่วนวาระการหารืออื่นๆ ที่ประเทศไทยได้เข้าร่วม ได้แก่ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งไทยมีแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 12 ปี (พ.ศ. 2558 – 2569) อย่างบูรณาการและครอบคลุมในทุกมิติ การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและส่งเสริมบทบาทสตรี การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไทยกำลังจัดทำการกำหนดอัตราการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก วาระประชุมสุดยอดด้านการรักษาสันติภาพ

ทั้งนี้ ในการร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาตครั้งนี้ นายกฯ ได้กล่าวสถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบันว่ายังคงเป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามโรดแมป และเปิดเผยว่าไทยเตรียมสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกไม่ถาวร UNSC วาระปี ค.ศ. 2017-2018 อีกด้วย


กลับขึ้นด้านบน