สืบสานตำนาน “เส้นทางสายเกลือสินเธาว์ภูเขา” จ.น่าน

สืบสานตำนาน “เส้นทางสายเกลือสินเธาว์ภูเขา” จ.น่าน

สืบสานตำนาน “เส้นทางสายเกลือสินเธาว์ภูเขา” จ.น่าน

รูปข่าว : สืบสานตำนาน “เส้นทางสายเกลือสินเธาว์ภูเขา” จ.น่าน

สืบสานตำนาน “เส้นทางสายเกลือสินเธาว์ภูเขา” จ.น่าน ตำนานเจ้าหลวงบ่อพุ่งหอกข้ามลำน้ำมางประลองกำลังกับเจ้าหลวงภูคา เพื่อมาเป็นเจ้าปกครองเมืองบ่อ อยู่ในความทรงจำของพ่อเฒ่าวัย 78 ปี “จรัญ ชั่งเงิน” และชาวบ้านบ่อหลวง จ.น่าน มาหลายรุ่น มีศาลกลางหมู่บ้านแทนศรัทธาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ รวมถึงจัดงานบวงสรวงในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

ความผูกพันที่มีต่อตำนานเมือง และร่องรอยบ่อเกลือโบราณอายุไม่น้อยกว่า 800 ปี อยู่คู่กับวิถีการต้มเกลือของหมู่บ้าน ที่พึ่งพิงบ่อเกลือธรรมชาติที่มีน้ำผุดตลอดปี พื้นที่แห่งนี้ คือ 1 ใน 5 บ่อเกลือสำคัญ ที่ชาวบ้านใช้ภูมิปัญญาเปลี่ยนน้ำจากใต้ดินเป็นเกลือสินเธาว์ดุจทองคำขาวจุนเจือชีวิต

โดยช่วงเข้าพรรษาชาวบ้านจะเว้นจากการต้มเกลือ เพราะเชื่อว่าถ้าฝืนทำอาจจะนำเพทภัยมาสู่หมู่บ้านได้ อีกทั้งยังเอาประเพณีความเชื่อ การรวมความเป็นมาของบ่อเกลือ และตำนานสายเกลือสินเธาว์ภูเขา มาใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนาพื้นที่

หลังจากเปิดตัวบ่อเกลือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเมื่อ 7 ปีที่แล้ว พร้อมกับธุรกิจบริการจากนายทุน วัฒนธรรมการต้มเกลือที่เคยมีเริ่มห่างหาย ผู้คนในพื้นที่จึงเริ่มขับเคลื่อนรวมองค์ความรู้และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ที่แทบไม่เคยศึกษาจริงจังมาก่อน จนกลายเป็นเครื่องมือช่วยย้อนความสำคัญของเส้นทางสายเกลือสินเธาว์ภูเขา เพื่อให้เห็นคุณค่าธรรมชาติที่ผูกพันกับวิถีความเชื่อของชาวบ่อเกลือมานาน

การท่องเที่ยวสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชน หากต้นทุนธรรมชาติยังคงเป็นหลักดำรงวิถีชีวิตของคนบ่อเกลือมาหลายชั่วอายุคน ชาวบ้านจึงพยายามรักษาผ่านงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น คงความสำคัญของการรักษาป่าต้นน้ำและมรดกธรรมชาติ
 


กลับขึ้นด้านบน