“มีชัย”แจงข้อดีระบบเลือกตั้งจัดสรรปันส่วนผสม

“มีชัย”แจงข้อดีระบบเลือกตั้งจัดสรรปันส่วนผสม

“มีชัย”แจงข้อดีระบบเลือกตั้งจัดสรรปันส่วนผสม

รูปข่าว : “มีชัย”แจงข้อดีระบบเลือกตั้งจัดสรรปันส่วนผสม

“มีชัย”แจงข้อดีระบบเลือกตั้งจัดสรรปันส่วนผสม ประธานกรธ.ยืนยัน สูตรการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม เจตนาสำคัญคือการเคารพทุกเสียงของประชาชน

วันนี้ ( 2 พ.ย.2558) นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือ กรธ. ชี้แจงระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม จุดสำคัญ คือการเคารพทุกเสียงของประชาชน ด้วยการนำคะแนนของผู้ที่ไม่ได้รับเลือกในระบบเขตไปคำนวณในระบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งจะมีสัดส่วนน้อยกว่า ส.ส.ระบบแบ่งเขตตามหลักการของเสียงข้างมาก โดยยืนยันว่าไม่ได้เป็นการจำกัดสิทธิ์ประชาชนให้เลือกส.ส.แบบใดแบบหนึ่งเพียงอย่างเดียว

ประธาน กรธ. ปฏิเสธเจตนาของการออกแบบระบบเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐบาลผสม เพราะจำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขตที่มากกว่าแบบบัญชีรายชื่อ จะสะท้อนความต้องการของประชาชน พร้อมยืนยันว่าไม่มีเจตนาตัดสิทธิ์ผู้สมัครที่ไม่มีเขตพื้นที่ แต่หลักการสำคัญ ผู้สมัครจะต้องลงพื้นที่มากขึ้น

ขณะที่ประชุม กรธ.วันนี้ ยังไม่มีการพิจารณาผลการศึกษาของคณะอนุกรรมการศึกษาโครงสร้างฝ่ายบริหาร เรื่องที่มานายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และรูปแบบอำนาจฝ่ายบริหาร เนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ ยังจัดทำผลการศึกษาไม่แล้วเสร็จ จึงต้องเลื่อนการพิจารณาเป็นสัปดาห์หน้า


กลับขึ้นด้านบน