ครม.เตรียมพิจารณาช่วยเหลือยางพารา พร้อมแผนจัดระเบียบประมงผิดกฎหมาย

ครม.เตรียมพิจารณาช่วยเหลือยางพารา พร้อมแผนจัดระเบียบประมงผิดกฎหมาย

ครม.เตรียมพิจารณาช่วยเหลือยางพารา พร้อมแผนจัดระเบียบประมงผิดกฎหมาย

รูปข่าว : ครม.เตรียมพิจารณาช่วยเหลือยางพารา พร้อมแผนจัดระเบียบประมงผิดกฎหมาย

ครม.เตรียมพิจารณาช่วยเหลือยางพารา พร้อมแผนจัดระเบียบประมงผิดกฎหมาย การประชุมครม.จะพิจารณามาตรการช่วยเหลือชาวสวนยาง และพิจารณาแผนระดับชาติการป้องกัน ยับยั้งหรือขจัดประมงผิดกฎหมาย

วันนี้ (3 พ.ย.2558) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีจะพิจารณามาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวสวนยางพาราทั้งระบบ วงเงิน 12,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ 120,000 ราย แบ่งเป็นชาวสวนยาง 850,000 ราย และคนกรีดยาง 400,000 ราย ขณะที่รูปแบบการช่วยเหลือ จะให้ชาวสวนยางไร่ละ 1,500 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ต่อครัวเรือน อบรมให้ความรู้เกษตรกร 200 บาทต่อไร่และช่วยเหลือด้านค่าครองชีพคนกรีดยาง 600 บาทต่อไร่ พร้อมทั้งจะขออนุมัติให้ธนาคารพาณิชย์เข้าร่วมโครงการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราได้ เพราะที่ผ่านมามีเพียงธนาคารออมสินเท่านั้นที่เข้าร่วมโครงการ แต่มีเงื่อนไขเข้มงวด ขณะเดียวกันจะขอขยายเวลาการคืนเงินในวงเงินของโครงการสินเชื่อดอกเบื้ยต่ำ เพื่อให้สถาบันเกษตรกรกู้เป็นทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อยางแปรรูป 18,000 ล้านบาท ที่ปัจจุบันยังใช้ไม่หมด และขอขยายเวลาโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับเกษตรกรกู้ครัวเรือนละ 100,000 บาท วงเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อทำอาชีพเสริม

นอกจากนี้ที่ประชุมจะมีการพิจารณารายละเอียดแผนระดับชาติ การป้องกัน ยับยั้งและขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย หรือ IUU สาระสำคัญคือ กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบและติดตามเรือประมง และการทำประมง ตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นหลักฐานก่อนออกจากชายฝั่งที่ศูนย์การแจ้งเข้าออกเรือประมง การติดตามความเคลื่อนไหวการทำประมงในทะเลโดยระบบติดตามตำแหน่งเรือ หรือ VMS จะต้องสอดคล้องกับสมุดบันทึกการทำประมง ที่ชาวประมงจะต้องจดบันทึกทุกวัน ว่า ทำประมงในบริเวณใดบ้างและต้องส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งเมื่อขึ้นฝั่ง


กลับขึ้นด้านบน