คพ.เผยปัญหากลิ่นเหม็นกระทบชุมชน-ครองแชมป์เรื่องร้องเรียนต่อเนื่อง 5 ปี

คพ.เผยปัญหากลิ่นเหม็นกระทบชุมชน-ครองแชมป์เรื่องร้องเรียนต่อเนื่อง 5 ปี

คพ.เผยปัญหากลิ่นเหม็นกระทบชุมชน-ครองแชมป์เรื่องร้องเรียนต่อเนื่อง 5 ปี

รูปข่าว : คพ.เผยปัญหากลิ่นเหม็นกระทบชุมชน-ครองแชมป์เรื่องร้องเรียนต่อเนื่อง 5 ปี

คพ.เผยปัญหากลิ่นเหม็นกระทบชุมชน-ครองแชมป์เรื่องร้องเรียนต่อเนื่อง 5 ปี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเผยตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย.2558 ปัญหากลิ่นเหม็นส่งผลกระทบต่อชุมชนมากที่สุด และยังพบว่าปัญหากลิ่นเหม็นครองแชมป์เรื่องร้องเรียนต่อเนื่อง 5 ปี

 วันนี้ (5 พ.ย.2558) นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ.สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษที่ได้รับแจ้งในช่วงระหว่างเดือน ก.ค.-ก.ย.2558 มีจำนวนทั้งหมด 84 เรื่อง พบว่าปัญหาที่มีการร้องเรียนมากที่สุดคือปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น 58 เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมาคือปัญหาเสียงดังรบกวน/ความสั่นสะเทือน 36 เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 24 และปัญหาฝุ่นละอองเขม่าควัน 36 เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 24 นอกจากนี้ ยังมีปัญหาอื่นๆ จำนวน 23 เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ได้แก่ ปัญหาน้ำเน่าเสีย ขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย (ซึ่งการร้องเรียนในแต่ละเรื่องอาจพบมากกว่า 1 ปัญหา) โดยส่วนใหญ่ปัญหาดังกล่าวมาจากโรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และชุมชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

 
​ทั้งนี้ จากสถิติเรื่องร้องเรียนแยกตามปัญหามลพิษช่วงเดือน ม.ค.-ก.ย.2558 ระบุว่าเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ 3 อันดับแรก จากจำนวนทั้งหมด 329 เรื่อง ปัญหาที่มีการร้องเรียนมากที่สุดยังคงเป็นปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น 232 เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือปัญหาฝุ่นละอองเขม่าควัน 130 เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 23 และปัญหาเสียงดังรบกวน 118  เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 21 ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 266 เรื่อง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.85 และอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขอีก 63 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 19.15
 
นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบสถิติเรื่องร้องเรียนแยกตามปัญหามลพิษตั้งแต่ปี 2553-2557 พบว่าสถิติการร้องเรียนมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ซึ่งปัญหามลพิษที่ได้รับร้องเรียนสูงสุดเป็นมลพิษทางด้านอากาศ ได้แก่ กลิ่นเหม็น รองลงมาคือฝุ่นละออง/เขม่าควัน และเสียงดังรบกวน/ความสั่นสะเทือน โดยได้เปิดรับเรื่องร้องเรียนทางสายด่วนร้องทุกข์ โทร 1650 หรือโทรศัพท์ 02-298-2222 ศูนย์บริการประชาชน โทรศัพท์ 02-298-2072 และทางเว็บไซต์ www.pcd.go.th


กลับขึ้นด้านบน