ค่าโดยสารวินมอเตอร์ไซค์ใหม่ มีผลปลายปีนี้ ระยะ 2 กิโลแรก เก็บไม่เกิน 25 บ.

ค่าโดยสารวินมอเตอร์ไซค์ใหม่ มีผลปลายปีนี้ ระยะ 2 กิโลแรก เก็บไม่เกิน 25 บ.

ค่าโดยสารวินมอเตอร์ไซค์ใหม่ มีผลปลายปีนี้ ระยะ 2 กิโลแรก เก็บไม่เกิน 25 บ.

รูปข่าว : ค่าโดยสารวินมอเตอร์ไซค์ใหม่ มีผลปลายปีนี้ ระยะ 2 กิโลแรก เก็บไม่เกิน 25 บ.

ค่าโดยสารวินมอเตอร์ไซค์ใหม่ มีผลปลายปีนี้ ระยะ 2 กิโลแรก เก็บไม่เกิน 25 บ. กระทรวงคมนาคมเตรียมปรับอัตราค่าโดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้างใหม่ให้มีมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด ค่าโดยสาร 2 กม.แรกไม่เกิน 25 บาท บังคับใช้ได้ปลายปีนี้ ส่วนผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืนเรียกเก็บค่าโดยสารเกินจากนี้จะมีบทลงโทษ

หลังจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงปรับปรุงค่าโดยสารรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างสาธารณะเพื่อมิให้ผู้ขับขี่เอาเปรียบผู้โดยสารและให้เกิดความเป็นธรรม โดยให้อัตราค่าโดยสารรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้มีมาตรฐานเดียวกัน 2 กม.แรกไม่เกิน 25 บาท และช่วง 2-5 กม.ถัดไปคิดค่าโดยสารเพิ่มอีกไม่เกิน กม.ละ 5 บาท และในช่วง 5-15 กม.ถัดไป ให้คิดไม่เกิน กม.ละ 10 บาท แต่หากระยะทางเกินกว่า 15 กม.ให้เป็นไปตามราคาที่ตกลงกันไว้ ทั้งนี้อัตราค่าโดยสารสูงสุดต้องไม่เกินเที่ยวละ 150 บาท นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่าจะมีการประกาศกฎกระทรวงก่อนออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผลหลังจากการประกาศ 60 วัน ซึ่งจะประมาณปลายปีนี้

ขณะที่บทลงโทษเบื้องต้นหากคิดอัตราค่าโดยสารเกินกว่าราคาที่กำหนดจากประกาศจะถูกปรับสูงสุด 5,000 บาท หากไม่สวมเสื้อวิน ไม่สวมหมวกกันน็อค และไม่จดทะเบียนรถจะถูก10,000 หมื่นบาท


กลับขึ้นด้านบน