แถลงการณ์ ฉ.8 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ เสด็จประทับ ณ รพ.วิชัยยุทธ

แถลงการณ์ ฉ.8 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ เสด็จประทับ ณ รพ.วิชัยยุทธ

แถลงการณ์ ฉ.8 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ เสด็จประทับ ณ รพ.วิชัยยุทธ

รูปข่าว : แถลงการณ์ ฉ.8 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ เสด็จประทับ ณ รพ.วิชัยยุทธ

แถลงการณ์ ฉ.8 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ เสด็จประทับ ณ รพ.วิชัยยุทธ แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ฉบับที่ 8

วันนี้ (5 พ.ย.2558) สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ฉบับที่ 8 แถลงการณ์มีข้อความดังนี้

ตามที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557 เพื่อทรงรับการตรวจรักษาพระอาการประชวรพระอามาสัย (กระเพาะอาหาร) อักเสบ และตับอ่อนอักเสบ ซึ่งสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์ให้ทราบแล้วนั้น บัดนี้ทรงมีพระอาการประชวรพระนาภี ร่วมกับพระอาการคลื่นไส้ อาเจียนเป็นระยะ แต่ไม่ทรงงดการปฏิบัติพระกรณียกิจแต่ประการใด

คณะแพทย์ได้ถวายการตรวจพระโลหิต ซึ่งพบค่าสารบ่งชี้โอกาสเกิดโรคมะเร็งค่อนข้างสูงกว่าระดับปรกติ และถวายการส่องกล้องพระอันตะ (ลำไส้ใหญ่) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งผลการตรวจส่องกล้องพบติ่งเนื้องอก 7 ติ่ง จึงได้ตัดติ่งเนื้องอกออกทั้งหมด เพื่อตรวจวินิจฉัย และพบว่าเป็นเซลล์ชนิดที่อาจจะสามารถพัฒนากลายเป็นเซลล์มะเร็งในอนาคตได้ ดังนั้น คณะแพทย์จึงวางแผนถวายการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง อาจจะรวมถึงการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ PET scan และการตรวจส่องกล้องพระอันตะซ้ำในอนาคต

อย่างไรก็ตาม หลังทรงเข้ารับการตรวจรักษาครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระอาการอ่อนเพลียมาก คณะแพทย์พยาบาลต้องถวายการรักษาพยาบาลโดยใกล้ชิด จึงยังจำเป็นต้องประทับ ณ โรงพยาบาลต่อไป เพื่อทรงรับการถวายพระโอสถ และสารละลายทางหลอดพระโลหิตอีกระยะหนึ่ง การนี้ คณะแพทย์จึงมีความเห็นร่วมกันว่าสมควรที่จะขอพระราชทานกราบทูลให้ทรงงดการปฏิบัติพระกรณียกิจชั่วคราวจนกว่าจะทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเพียงพอ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
5 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2558


กลับขึ้นด้านบน