ไทยอันดับ 39 เมืองปลอดภัยสำหรับอยู่อาศัย ญี่ปุ่นที่ 1 -นักวิชาการแนะรับมือภัยพิบัติจริงจัง

ไทยอันดับ 39 เมืองปลอดภัยสำหรับอยู่อาศัย ญี่ปุ่นที่ 1 -นักวิชาการแนะรับมือภัยพิบัติจริงจัง

ไทยอันดับ 39 เมืองปลอดภัยสำหรับอยู่อาศัย ญี่ปุ่นที่ 1 -นักวิชาการแนะรับมือภัยพิบัติจริงจัง

รูปข่าว : ไทยอันดับ 39 เมืองปลอดภัยสำหรับอยู่อาศัย ญี่ปุ่นที่ 1 -นักวิชาการแนะรับมือภัยพิบัติจริงจัง

ไทยอันดับ 39 เมืองปลอดภัยสำหรับอยู่อาศัย ญี่ปุ่นที่ 1 -นักวิชาการแนะรับมือภัยพิบัติจริงจัง The Economist Intelligence Unit จัดอันดับ 50 เมืองที่มีความปลอดภัยที่สุดสำหรับการอยู่อาศัย ปี 2558 โดยอันดับ 1 ได้แก่ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุุ่น อันดับ 2 สิงคโปร์ และ อันดับ 3 เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น สำหรับประเทศไทย กรุงเทพฯถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่ 39

วันนี้ ( 6 พ.ย.2558) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า The Economist Intelligence Unit  (EIU) หน่วยงานที่วิเคราะห์เศรษฐกิจ ของนิตยสารชื่อดังระดับโลกจัดอันดับ 50 เมืองที่มีความปลอดภัยที่สุดสำหรับการอยู่อาศัย ปี 2558 สำหรับประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่ 39 โดยความปลอดภัยในเมืองไทยถือว่าอยู่ในระดับกลางค่อนข้างต่ำ เพราะภัยพิบัติเกิดถี่มากขึ้น เช่นเหตุการณ์สึนามิในปี 2547 และเหตุการณ์แผ่นดินไหว จ.เชียงราย ปี 2557 ที่สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชน 8,463 แห่ง

ศ.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ระบุว่า จากรายงานดังกล่าวเป็นสัญญาเตือนให้ทุกคนเริ่มต้นคิดถึงการรับมือภัยพิบัติอย่างจริงจัง ด้วยความก้าวหน้าทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี หากคนไทยมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆก็จะสามารถเอาชีวิตรอดและฟื้นฟูเมืองได้อย่างรวดเร็ว

ด้าน รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วสท. กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับภัยพิบัติ 8 ประเภท คือ แผ่นดินไหว ,สึนามิ ,วาตภัย ,อุทกภัย ,ภัยแล้ง , อัคคีภัย , ดินถล่ม และโรคระบาดในคนและสัตว์ แนวทางเร่งด่วนที่ วสท.จะดำเนินการ คือ ด้านแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล วสท.จะติดตั้งเครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวเครื่องแรกที่ วสท.และจะสร้างเครือข่ายความสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนในการติดตั้งเครื่องวัดแผ่นดินไหวในอาคารของแต่ละองค์กร และจะร่วมบริหารจัดการข้อมูลกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อทำให้ได้ข้อมูลการสั่นสะเทือนนำมาออกแบบอาคารให้ปลอดภัยและประหยัดมากขึ้น

              


กลับขึ้นด้านบน