ไทยติดอันดับ 2 อุบัติเหตุสูงที่สุดในโลก

ไทยติดอันดับ 2 อุบัติเหตุสูงที่สุดในโลก

ไทยติดอันดับ 2 อุบัติเหตุสูงที่สุดในโลก

รูปข่าว : ไทยติดอันดับ 2 อุบัติเหตุสูงที่สุดในโลก

ไทยติดอันดับ 2 อุบัติเหตุสูงที่สุดในโลก รายงานสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนนปี 2558 ขององค์การอนามัยโลกประเมินให้ประเทศไทย มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก แม้ประเทศไทยจะมียอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงกว่า 2,000 คนต่อปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายลีวีอู เวดราสโก เจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 66 คนต่อวัน หรือกว่า 24,000 คนต่อปี ซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศลิเบีย แม้ 5 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยจะลดยอดผู้เสียชีวิตได้กว่า 2,000 คนต่อปี แต่ก็ยังลดลงน้อยกว่าประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ทั้งที่ขณะนี้ครึ่งทางทศวรรษความปลอดภัยทางถนนของโลก ที่ไทยจะต้องลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุลงให้ได้ครึ่งหนึ่งภายใน 5 ปีข้างหน้านี้ โดยองค์การอนามัยโลกจะเข้ามาช่วยสนับสนุนประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหามากขึ้น
“ประเทศไทยจะต้องนำกฎหมายมาบังคับใช้ เพื่อให้ทั่วโลกเห็นว่ามีการปฎิบัติที่ดีขึ้น ในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า ไทยสามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้จริงและซึ่งหวังว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงได้ภายในปีหน้านี้” นายลีวีอู กล่าว

นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือแห่งองค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ กล่าวว่า ประเทศไทยยังติดอันดับ 1 ของโลกด้านอัตราการตายจากรถจักรยานยนต์ ขณะที่อุปสรรคสำคัญที่ทำให้ไทยลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้ช้า คือไทยไม่มีสถาบันหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องอุบัติเหตุทางถนนโดยตรงเช่นเดียวกับชาติอื่นๆ ในอาเซียน

ด้าน ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขจัดทำแผนรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี โดยให้ทุกจังหวัดวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยา และหาจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่อย่างน้อยจังหวัดละ 5 จุด เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกันในพื้นที่ เช่นการเพิ่มไฟส่องสว่าง ติดไฟเตือนบริเวณทางร่วมทางแยก และการปิดจุดกลับรถ ในช่วงเทศกาลเสนอให้หน่วยงานในพื้นที่ เพิ่มมาตรการด่านชุมชนจำนวน 7,000ตำบลทั่วประเทศ เพื่อสกัดกั้นผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เมาสุราและไม่สวมหมวกนิรภัย


กลับขึ้นด้านบน